TB Kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Lần Thứ XI, Nhiệm kỳ 2018 - 2020

07/05/2018

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH  KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------------

Số: 20-TB/ĐHKT-HSV

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07  tháng 05  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Lần Thứ XI – Nhiệm kỳ 2018 - 2020

----------

Thực hiện Kế hoạch số 09 - KH/ĐHKT-HSV ngày 03/03/2018 của Ban Thư ký HSV trường về việc tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Lần Thứ XI, Nhiệm kỳ 2018 – 2020, căn cứ vào kết quả của Hội đồng Ban Giám khảo, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Lần Thứ XI, Nhiệm kỳ 2018 – 2020, cụ thể như sau:

1. Kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Lần Thứ XI, Nhiệm kỳ 2018 – 2020:

- 01 Giải nhất:


+ Tác giả: 

- Nguyễn Thị Việt Hà (IBC04 khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing)

– Nguyễn Đình Kim Trường (AE02 khoa Kinh tế)

 

 

 

+ Ý nghĩa logo: Nhìn tổng thể, biểu trưng là hình một chiếc thuyền buồm vững chãi, với phần thân thuyền được cách điệu từ số mười một (XI), tượng trưng cho đại hội lần thứ mười một của Hội sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh..

Logo Hội sinh viên Việt Nam được lồng ghép một cách khéo léo vào phần cánh buồm. Đây là cánh buồm mang theo ước mơ, hoài bão của các bạn sinh viên UEH với khát vọng vươn xa ra biển lớn.

Biểu trưng lấy màu xanh làm màu chủ đạo. Đây là màu xanh tình nguyện của tuổi trẻ UEH. Đồng thời nó cũng là màu tượng trưng cho hy vọng về một thế hệ cống hiến xây dựng cộng đồng, sáng tạo phát triển đất nước.

Link tải logo: https://goo.gl/ADv4ee

* Ban Thư ký HSV trường thống nhất chọn biểu trưng đạt giải nhất là biểu trưng chính thức cho Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Lần Thứ XI, Nhiệm kỳ 2018 – 2020. 

2. Thời gian và địa điểm trao giải: 

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường sẽ trao giải cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội và giải các hoạt động chào mừng Đại hội vào phiên thứ 2 Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Lần Thứ XI – Nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Thời gian: 08h00 ngày 13/5/2018 (chủ nhật).

- Địa điểm: Phòng họp A.103 

 

 

  

Nơi nhận:

- Đảng ủy – Ban Giám hiệu;

- Các thành viên Ban tổ chức;

- Các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc;

- Website;

- Lưu VP.

TM.  BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 Trần Nhật Hoàng

 

 

TIN NỔI BẬT