KH tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017 Chào mừng 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017)

27/02/2015

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) năm 2017; nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng và phát triển nhà trường; căn cứ vào kế hoạch số 361-KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ban hành ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2017; Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017 kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017)

 

THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH 

***

Số: 252-KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017

Chào mừng 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931 – 26/3/2017)

-----------

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) năm 2017; nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng và phát triển nhà trường; căn cứ vào kế hoạch số 361-KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ban hành ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2017; Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017 kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017) với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

-         Tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

-         Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên UEH trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại UEH nói riêng và Thành phố nói chung.

-         Tăng cường sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội đối với thanh thiếu nhi; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới.

-         Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng đoàn viên.

2. Yêu cầu:

-         Hoạt động có chiều sâu, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia, tạo dấu ấn trong đoàn viên thanh niên và xã hội.

-         Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo từ cấp trường đến cơ sở, phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn về nội dung và biện pháp thực hiện. Tạo ra nhiều mô hình, giải pháp hay, thiết thực, hiệu quả.

-         Đa dạng hóa các loại hình hoạt động trên tất cả các mảng giáo dục, tổ chức – xây dựng Đoàn, học tập – nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào để thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia.

-         Đảm bảo hoạt động được tổ chức tại tất cả các cấp bộ Đoàn; phát huy các nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, sinh viên.

 

II. CHỦ ĐỀ

“Tuổi trẻ UEH chung tay xây dựng ngôi trường văn minh, hiện đại”

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

-         Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử 86 năm tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

-         Tổ chức các hoạt động tuyên dương điển hình, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên.

-         Thực hiện công tác phát triển Đoàn viên, Đảng viên.

-         Ổn định tổ chức của cơ sở Đoàn các cấp, tiến tới đại hội Đoàn trường.

-         Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Văn hoá UEH” đi vào chiều sâu.

-         Phát động phong trào học tập – Nghiên cứu khoa học trong sinh viên trường.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

-         100% chi đoàn đảm bảo tổ chức sinh hoạt chủ điểm “Sức sống chi đoàn”.

-         Tổ chức thành công 10 hoạt động cấp trường và chỉ đạo cơ sở tổ chức ít nhất 41 hoạt động cấp khoa/Viện/ KTX, 86 hoạt động cấp chi đoàn.

-         Khởi công 05 Công trình thanh niên cấp Trường và cấp khoa/Viện.

-         Ít nhất 5.000 sinh viên tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017.

-         Tổ chức hiến máu tình nguyện với ít nhất 500 ca.

-         Trao ít nhất 15 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

-         Giới thiệu cho Đảng ít nhất 03 đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp.

-         Phát triển mới ít nhất 50 đoàn viên.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.  Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn

-         Tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2017 (26/02/2017).

-         Bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH” năm 2016.

-         Ban hành kế hoạch giải thưởng “Viên chức trẻ xuất sắc” lần VI - 2017.

-         Ban hành kế hoạch Xây dựng hình mẫu cán bộ Đoàn – Hội UEH.

-         Phối hợp tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017.

-         Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chủ điểm “Sức sống chi đoàn”.

-         Giới thiệu đoàn viên ưu tú đủ điều kiện tham gia lớp nhận thức về Đảng.

-         Tổ chức lớp đoàn viên mới.

-         Tổ chức lễ trưởng thành đoàn cho các đoàn viên chi đoàn CBVC và chi đoàn GV.

-         Tổ chức thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, Ba Má phong trào học sinh, sinh viên, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gặp gỡ nhân chứng lịch sử.

-         Tổ chức các hội nghị, diễn đàn lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

-         Phụ trách tổ chức và kiểm tra việc thực hiện công trình thanh niên.

-         Chỉ đạo các cơ sở tổ chức Ngày đoàn viên năm 2017 (ngày 26/3/2017).

-         Phối hợp với tổ chức Đoàn nơi trú đóng tổ chức đội hình điều tiết giao thông trước cổng trường, tuyên truyền đoàn viên, sinh viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

-         Tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, sinh viên tham gia các cuộc thi cấp thành: cuộc thi “Tự hào Sử Việt” lần IV - năm 2017.

-         Tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức tổng kết, khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2017.

2. Ban Phong trào – Tình nguyện:

-         Xây dựng kế hoạch tổ chức Đêm hội truyền thống “Sức trẻ Kinh tế 2017” chào mừng 86 năm thành lập Đoàn và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

-         Chỉ đạo định hướng cho các đơn vị trực thuộc triển khai phong trào thiết thực, ý nghĩa, tạo sân chơi rộng rãi cho mọi đoàn viên chào mừng sinh nhật Đoàn.

-         Phối hợp với Phòng CTCT, Ban Giáo dục thể chất và Trung tâm giáo dục quốc phòng – An ninh Sinh viên (ĐHQG Tp. HCM) tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ – thể dục thể thao cho sinh viên chính quy.

-         Phối hợp với Hội Sinh viên trường tổ chức các hoạt động phong trào rộng rãi trong sinh viên toàn trường.

3. Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế:

-         Tiếp tục duy trì các lớp phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên.

-         Tổ chức Liên hoan Nghiên cứu khoa học sinh viên và phát hành tập san Nghiên cứu khoa học.

-         Tiến hành thu đề tài Nhà Kinh tế trẻ 2017.

-         Tổ chức chuỗi chương trình Bình luận sự kiện kinh tế.

4. Ban Công nghệ thông tin:

-         Thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn.

-         Hỗ trợ công tác bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH” năm 2016.

5. Hội Sinh viên trường:

-         Tổ chức các hoạt động hưởng ứng giờ Trái Đất.

-         Tổ chức đợt hiến máu tình nguyện và trao học bổng Điểm sáng tương lai cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

-         Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức hiệu quả các hoạt động chào mừng 86 năm thành lập Đoàn.

-         Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động Ngày Thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh.

-         Chỉ đạo 2 KTX đẩy mạnh thực hiện nội dung xây dựng KTX văn minh, sạch đẹp, an toàn (giữ gìn vệ sinh chung, tạo mảng xanh nơi phòng ở, sinh hoạt chung…) hàng tuần.

-         Tổ chức cho sinh viên tham gia Ngày hội “Học sinh, sinh viên với ngoại ngữ” lần 2 - năm 2017 (ngày 12/3/2017) do cấp thành tổ chức.

 

6. Chi đoàn CBVC và các chi đoàn CBVC

-         Tổ chức ít nhất 01 hoạt động cho dành cho CBVC.

-         Tuyên truyền, phát động cho CBVC về giải thưởng “Viên chức trẻ xuất sắc” lần VII năm 2017.

-         Duy trì sân chơi giao lưu, tập luyện thể dục thể thao cho CBVC.

7. Các Đoàn Khoa/Viện:

-         Căn cứ nội dung kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn trường, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Tháng Thanh niên với nhiều nội dung phong phú đa dạng, rộng khắp các đối tượng và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị mình.

-         Chỉ đạo và tham gia vào các đợt sinh hoạt chủ điểm của các chi đoàn với chủ đề “Sức sống chi đoàn”. BCH Đoàn khoa/Viện tham dự tất cả các buổi sinh hoạt chi đoàn.

-         Kiểm tra và đôn đốc cao điểm thực hiện công trình thanh niên cấp khoa, chi đoàn đảm bảo công trình thanh niên được thực hiện hiệu quả, có chất lượng.

-         Tổ chức Ngày Đoàn viên năm 2017 (ngày 26/3/2017).

-         Tổ chức chương trình “Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe” tại các chi đoàn, giảng đường và các diễn đàn gặp gỡ giữa Chi ủy – Ban chủ nhiệm khoa với đoàn viên, sinh viên nhằm đề đạt những nguyện vọng chính đáng của sinh viên.

-         Báo cáo hàng tuần gửi về trước 14g00 thứ sáu hàng tuần trong tháng.

8. Chi đoàn:

-         Tổ chức các hoạt động cao điểm trong Tháng Thanh niên: sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, ngày chi đoàn cùng hành động, cao điểm thực hiện công trình thanh niên tại chi đoàn, phát triển đoàn viên mới.

-         Xây dựng và thực hiện hiệu quả ít nhất 1 công trình thanh niên hành động thiết thực của tập thể chi đoàn gắn với  sự phát triển của nhà trường.

-         Chi đoàn, chi hội tạo môi trường giúp mỗi đoàn viên sinh viên nghiêm túc tham gia cuộc vận động xây dựng lối sống văn hóa trong sinh viên (trang phục nghiêm túc khi đến trường, tác phong đúng mực trong giao tiếp, ý thức chấp hành pháp luật, quy định nơi học tập, cư trú tốt, nghiêm túc thực hiện không hút thuốc lá trong cơ quan, trường học và nơi công cộng,…).

-         Tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Khoa/Viện, Đoàn trường phát động và tổ chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Mời tham gia Ban chỉ đạo:

    1.              

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng UEH

Trưởng ban

    2.              

TS. Trần Thế Hoàng

Phó Bí thư TT Đảng ủy

Phó ban

    3.              

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng UEH

Phó ban

    4.              

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng UEH

Thành viên

    5.              

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt

UVTV Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng UEH

Thành viên

    6.              

ThS. Nguyễn Thiện Duy

UVTV Đảng ủy

Trưởng Phòng CTCT

Thành viên

    7.              

ThS. Bùi Quang Hùng

Trưởng Phòng TCKT

Thành viên

    8.              

ThS. Phan Ngọc Anh

Đảng ủy viên

Bí thư Đoàn trường

Thành viên

2. Phân công thực hiện:

-         Ban tổ chức cấp trường: các Ban chuyên môn và Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch chi tiết từng hoạt động và thành lập ban tổ chức cho từng hoạt động. Đồng chí Bí thư Đoàn trường là trưởng ban tổ chức cấp trường.

-         Chỉ đạo các Đoàn khoa/Viện, Chi đoàn CBVC: Các đồng chí Bí thư đoàn khoa/Viện, bí thư chi đoàn CBVC có nhiệm vụ lên kế hoạch, thực hiện các hoạt động của đơn vị mình.

-         Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đoàn trường phụ trách cơ sở có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tham dự và báo cáo về các hoạt động của các đơn vị mình phụ trách.

3. Tiến độ thực hiện:

- 15/02 – 20/02/2017:

Xây dựng kế hoạch, thông qua BTV, BCH;

- 20/02 – 26/02/2017:

Triển khai cho các cơ sở thực hiện và thông tin đến tất cả các đoàn viên, sinh viên qua website;

- 26/02/2017:

Tổ chức các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên 2017;

- 26/02 – 31/3/2017:

Thực hiện hoạt động “Tháng Thanh niên 2017”;

- 26/3/2017:

Tổ chức Ngày Đoàn viên năm 2017;

- 24/3/2017:

Hạn chót cơ sở gửi báo cáo về cấp trường;

- 04/4 – 10/4/2017:

Tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm.

 

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: BMT.ANQP.ĐBDC, Ban TNTH, VP, TT CTXHTN. (để báo cáo);

- Đảng ủy – Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Ban chỉ đạo (để báo cáo);

- Chi ủy – BCN các khoa (để thông tin);

- Trưởng các phòng, ban (để thông tin);

- UVBCH Đoàn trường, BTK HSV trường;

- Các ban chuyên môn Đoàn trường;

- Các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

Phan Ngọc Anh