KH Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH” Năm 2016

22/02/2017

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Nhằm tuyên dương các cán bộ Đoàn – Hội có quá trình rèn luyện, phấn đấu tốt trong học tập, công tác, có đóng góp tích cực cho công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên trường, thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

(TẢI FILE TẠI ĐÂY)

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:248 -KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH”

Năm 2016

***

I. MỤC ĐÍCH

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Nhằm tuyên dương các cán bộ Đoàn – Hội có quá trình rèn luyện, phấn đấu tốt trong học tập, công tác, có đóng góp tích cực cho công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên trường, thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

II. ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN – DANH HIỆU

1.     Đối tượng

-       Cán bộ Đoàn – Hội cấp chi đoàn, chi hội;

-       Cán bộ Đoàn – Hội cấp Khoa/Viện/KTX;

-       Cán bộ Đoàn – Hội cấp trường;

-       Ban điều hành, ban chủ nhiệm các CLB/đội/nhóm cấp khoa;

-       Ban điều hành, ban chủ nhiệm các CLB/đội/nhóm cấp trường.

Lưu ý: Tất cả các chức vụ trên được đảm nhiệm trong năm 2016 và ít nhất đến tháng 10/2016.

2.     Tiêu chuẩn

a.     Về học tập:

Có điểm trung bình học tập năm 2016 đạt từ 7.0 trở lên, điểm tích lũy đạt từ 6.5 trở lên và không có học phần còn nợ điểm.

Lưu ý: Điểm học tập sẽ được tính theo công thức bình quân gia quyền và đến thời điểm cập nhật mới nhất của Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên.

b.     Về công tác:

-       Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016; có giấy khen của Đoàn, Hội trường hoặc tương đương trở lên (năm 2016);

-       Đơn vị phụ trách được phân loại xuất sắc năm 2016;

-       Có ý tưởng, giải pháp hay, sáng tạo, thiết thực, có hiệu quả cho hoạt động tại cơ sở Đoàn – Hội, được khen thưởng dưới các hình thức.

c.      Về rèn luyện – tập hợp sinh viên:

-       Xếp loại rèn luyện đoàn viên năm học 2016: đạt từ Khá trở lên.

-       Có điểm rèn luyện sinh viên năm 2016: đạt từ 80 điểm/ học kỳ trở lên. Điểm RLSV sẽ được tính đến thời điểm cập nhật mới nhất của Phòng Công tác chính trị;

-       Là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện.

-       Có ý thức tổ chức kỷ luật, đóng góp tích cực cho công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên.

-       Có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, hội viên, sinh viên.

-       Không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của nhà trường.

-       Ưu tiên các đồng chí đạt giải thưởng, danh hiệu sinh viên; giải thưởng về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội trong và ngoài trường.

3.     Danh hiệu

-       Đoàn – Hội trường sẽ chọn 30 đồng chí đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH” năm 2016;

-       Trong 30 đồng chí đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH”, Đoàn – Hội trường tiếp tục xét chọn 10 đồng chí đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu UEH” năm 2016;

-       Danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH” năm 2016 sẽ do đoàn viên, hội viên cùng đại diện Đoàn – Hội các khoa, KTX, CLB, Đội, Nhóm, BTV Đoàn trường, BTK Hội SV trường bỏ phiếu bình chọn.

Lưu ý: Số lượng danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH”  “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu UEH” có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo tình hình thực tế và do Hội đồng bình chọn quyết định.

4.     Khen thưởng

-         Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH:

Giấy chứng nhận của Đoàn – Hội trường + Biểu trưng + Hiện kim

-         Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu UEH:

Giấy chứng nhận của Đoàn – Hội trường + Biểu trưng + Hiện kim

-         Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH:

Giấy chứng nhận của Đoàn – Hội trường + Biểu trưng + 01 máy tính bảng (trị giá tương đương 12.000.000 đồng).

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

-         Bước 1: Các cơ sở Đoàn – Hội thông báo đến các đối tượng theo đúng tiêu chuẩn trên để tiến hành khai bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu BC01) và bản báo cáo ý tưởng, giải pháp hoạt động hiệu quả của ứng cử viên danh hiệu cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu tại đơn vị trong năm 2016 (theo mẫu BC02)Sau đó tiến hành nhận hồ sơ của các cá nhân, họp xét và gửi toàn bộ hồ sơ đủ tiêu chuẩn về Văn phòng Đoàn trường, hạn chót là 16g00 ngày 15/03/2017. Hồ sơ bao gồm:

Ø Gửi văn bản giấy:

o   Công văn giới thiệu: của Đoàn khoa/Viện có xác nhận của Chi ủy – Ban Chủ nhiệm khoa/Viện; của BTK LCH KTX có xác nhận của Ban Giám đốc KTX; của các CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn – Hội trường.

o    Bản khai thành tích cá nhân (có dán ảnh) từ 01/01/2016 đến thời điểm khai hồ sơ (Mẫu BC01).

o   Báo cáo ý tưởng, giải pháp hoạt động hiệu quả của ứng cử viên tại đơn vị trong năm 2016 đến nay (Mẫu BC02): đối với hoạt động của Đoàn – Hội trường có xác nhận của thường trực Đoàn – Hội trường; của Đoàn – Hội khoa/Viện và CLN/Đ/N trực thuộc có xác nhận của Bí thư Đoàn khoa/Viện, của KTX có xác nhận của Ban Giám đốc KTX; của CLB/Đ/N trực thuộc Đoàn – Hội trường có xác nhận của thường trực Ban chủ nhiệm/ Ban điều hành.

o   Bảng điểm học tập, bản photo thẻ hội viên, bản photo các giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen (trong thời gian từ tháng 01 – 12/2016).

Ø Gửi file qua email về địa chỉ: bantochuc@ueh.edu.vn:

o   Công văn giới thiệu: của Đoàn khoa/Viện, BTK LCH KTX, các CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn – Hội trường.

o   Bảng tóm tắt thành tích của các ứng viên (Mẫu BC03)

o   Mỗi ứng viên nộp năm (05) tấm ảnh cá nhân, trong đó: 02 ảnh chân dung ½ người, khuyến khích các ảnh tham gia các hoạt động Đoàn – Hội trường hoặc các hoạt động công tác xã hội bên ngoài trường. Lưu ý: các ảnh phải là ảnh cá nhân và có kích thước tối thiểu 1Mb.

-         Bước 2: BTC tiến hành kiểm tra hồ sơ đảm bảo đủ tiêu chuẩn trình Hội đồng bình chọn.

-         Bước 3: Hội đồng bình chọn tiến hành xét chọn danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc”, “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu” năm 2016.

-         Bước 4: Thông tin danh sách được chọn danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH”, “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu UEH” năm 2016 trên website Đoàn – Hội trường để sinh viên bình chọn danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH” năm 2016.

-         Bước 5: Đại diện thường trực của Đoàn khoa/Viện, LCH SV khoa/KTX, các CLB, đội, nhóm thuộc trường cùng BTV, BTK Hội SV trường tiến hành bỏ phiếu bình chọn danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH” năm 2016 căn cứ trên danh sách 03 ứng cử viên có kết quả bình chọn cao nhất của đoàn viên, hội viên trên website.

-         Bước 6: Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường sẽ tổ chức tuyên dương cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu trong chương trình kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017) và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 – 2019.

IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC – HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN

1. Hội đồng bình chọn

1.     ThS. Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn trường

Chủ tịch

2.     Đ/c Dương Minh Mẫn

Phó Bí thư TT Đoàn trường

Phó Chủ tịch

3.     Đ/c Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó Chủ tịch

4.     ThS. Đặng Thị Bạch Vân

Phó Bí thư Đoàn trường

Thành viên

5.     Đ/c Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

6.     Đ/c Đặng Ngọc Thùy Dung

CTV ban TCXD Đoàn

Thư ký

Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường là thành viên Hội đồng bình chọn.

2. Thành lập ban tổ chức

1.     ThS. Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

2.     Đ/c Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban

3.     ThS. Đặng Thái Thịnh

Phó Trưởng P.CNTT trường

Thành viên

4.     Đ/c Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

5.     Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Thành viên

6.     Đ/c Đào Thị Phương Thảo

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

7.     Đ/c Nguyễn Văn Phố

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

8.     Đ/c Lâm Cổ Quốc Vương

Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Thư ký HSV trường

Thành viên

9.     Đ/c Lê Tuấn Hà

Ủy viên Ban Thư ký HSV trường

Thành viên

10.          Đ/c Nguyễn Thị Diễm My

Thành viên Ban TCXD Đoàn trường

Thành viên

11.          Đ/c Đặng Ngọc Thùy Dung

CTV Ban TCXD Đoàn trường

Thành viên

12.          Đ/c Nguyễn Kim Uyên

CTV Ban TCXD Đoàn trường

Thành viên

13.  Đ/c Phạm Nguyễn Khôi Nguyên

Trưởng nhóm Truyền thông Sinh viên

Thành viên

14.          Đ/c Trần Hữu Trí

Thành viên BĐH nhóm Truyền thông SV

Trưởng EKIP STV

Thành viên

Cùng các đồng chí thành viên, cộng tác viên ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường và thành viên nhóm Truyền thông sinh viên là thành viên ban tổ chức.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- 23/12 – 26/12/2016

:

Xây dựng kế hoạch, thông qua BTV Đoàn, BTK Hội SV trường;

- 20/02 – 15/03/2017

:

Tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ;

- 16g00 ngày 15/03/2017

:

Hạn chót tiếp nhận hồ sơ;

- 15/03 – 19/03/2017

:

Tổng hợp danh sách đề nghị, kiểm tra tiêu chuẩn và bổ sung hồ sơ (nếu có);

- 20/03/2017

:

Hội đồng tổ chức bình chọn, thông báo kết quả bình chọn 30 “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH” năm 2016;

- 21/03 – 16/04/2017

:

+ Bình chọn trực tuyến “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất”;

+ Công tác chuẩn bị tuyên dương;

- 17/04 – 18/04/2017

:

Cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt cấp trường, cơ sở và CLB/Đ/N bỏ phiếu bình chọn “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH”;

- Tháng 4/2017

:

Tổ chức lễ tuyên dương.

 

 

Nơi nhận:

-    Thành Đoàn: TNTH, TC;

-    Đảng ủy – Ban Giám hiệu;

-    BTV Đoàn, BTK HSV trường;

-    Các cơ sở Đoàn – Hội, CLB/Đ/N;

-    Các thành viên BTC;

-    Website Đoàn – Hội trường;

-    Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

ThS. Phan Ngọc Anh