KH Tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2017

21/03/2017

II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
1. Đối tượng:
- Đoàn viên là viên chức
- Đoàn viên là sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 39,40,41,42.
2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 8h00 ngày 26/3/2017
Địa điểm: Trung tâm thể dục thể thao quận 8

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

***

Số: 266-KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNSC HỒ CHÍ MÌNH

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2017

----------

 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:

Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh viên rèn luyện sức khỏe, thể lực và tinh thần đoàn kết;

- Hưởng ứng tháng thanh niên và hướng đến chào mừng Đại hội Đoàn trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Mình nhiệm kỳ 19.

II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1.    Đối tượng:

- Đoàn viên là viên chức

- Đoàn viên là sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 39,40,41,42.

2.    Thời gian và địa điểm:

-       Thời gian: 8h00 ngày 26/3/2017

Địa điểm: Trung tâm thể dục thể thao quận 8

III. NỘI DUNG – CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

1. Nội dung:

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

                   ĐỊA ĐIỂM

1

7h00 - 8h00

Chuẩn bị, set up chương trình

 

2

8h00 – 8h30

Lễ Kết nạp Đoàn – Lễ Trưởng thành Đoàn

Nhà thi đấu bóng bàn

3

8h30 – 11g00

Trò chơi Teambuilding

Cò cò đôi

Sân bóng chuyền

Qua cầu khỉ tiếp sức

Khênh kiệu

Leo núi

Chuyển nước

Sinh viên hoàn thành được các thử thách của chương trình sẽ được nhận giấy chứng nhận Thanh niên khỏe ( là tiêu chí “thể lực tốt”, 1 trong 5 tiêu chí xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”)

2. Cách thức đăng kí:

Đăng kí theo nhóm: Sinh viên gửi danh sách gồm (họ và tên, ngày sinh, lớp khóa, mssv, số điện thoại và email tới quocvuong1111996@gmail.com

Đăng kí cá nhân theo link đăng kí  goo.gl/xmaI4j  (lưu ý, BTC sẽ sắp xếp nhóm cho các bạn)

BTC sẽ thông báo danh sách sinh viên đăng kí thành công trên fanpage Ban Phong trào- Tình nguyện Đoàn trường (www.facebook.com/BPTUEH) vào ngày 24/03/2017 (Dự kiến: 16 nhóm, 10 người/1 nhóm).

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Thành lập Ban tổ chức:

1. Đ/c Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

2. Đ/c Dương Minh Mẫn     

Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường

Phó Ban TT

3. Đ/c Quan Hán Xương     

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó Ban

4. Đ/c Đặng Thị Bạch Vân

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó Ban

5. Đ/c Trần Nhật Hoàng

UVTV Đoàn – Chủ tịch HSV trường

Thành viên

6. Đ/c Ngô Đức Tiên

UVTV Đoàn trường

Thành viên

7. Đ/c Đào Thị Phương Thảo

UVTV Đoàn trường

Thành viên

8. Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na

UVTV Đoàn trường – PCT HSV trường

Thành viên

9. Đ/c Nguyễn Văn Phố

UVTV Đoàn trường

Thành viên

Các đồng chí là thành viên BCH Đoàn trường, Ban Phong trào – Tình nguyện Đoàn trường cũng đồng thời là thành viên Ban tổ chức.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

10/3 -20/3/2017

: Xây dựng kế hoạch sơ bộ

Xin ý kiến và thông qua Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

21/3-24/3/2017

: Phát động và tuyên truyền rọng rãi tới sinh viên

22/3-25/3/2017

: Chuẩn bị tổ chức

26/3/2017

: Tổ chức chương trình

27/3 – 28/3/2017

: Họp rút kinh nghiệm

 

 

 

Nơi nhận :

- Đảng ủy – Ban Giám hiệu;

- Các cơ sở Đoàn  - Hội trực thuộc;

- Website;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Dương Minh Mẫn