Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Lần Thứ XIX – Nhiệm kỳ 2017 - 2019

07/10/2016

- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2019.
- Tìm kiếm biểu trưng mang đậm chất sinh viên, thể hiện được mục tiêu, tinh thần, khát vọng của sinh viên UEH trong giai đoạn 2017 - 2019.
- Phục vụ cho công tác tuyên truyền và sử dụng làm biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế Tp. HCM lần thứ XIX.
- Thông qua cuộc thi, giới thiệu, tuyên truyền đến Đoàn viên, sinh viên UEH và sinh viên thành phố những đóng góp tích cực của sinh viên UEH, của tổ chức Đoàn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:  208-KH/ĐHKT-ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Lần Thứ XIX – Nhiệm kỳ 2017 - 2019

----------

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

- Tìm kiếm biểu trưng mang đậm chất sinh viên, thể hiện được mục tiêu, tinh thần, khát vọng của sinh viên UEH trong giai đoạn 2017 - 2019.

- Phục vụ cho công tác tuyên truyền và sử dụng làm biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế Tp. HCMlần thứ XIX. 

- Thông qua cuộc thi, giới thiệu, tuyên truyền đến Đoàn viên, sinh viên UEH và sinh viên thành phố những đóng góp tích cực của sinh viên UEH, của tổ chức Đoàn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

2. Yêu cầu:

- Cuộc thi phải được tổ chức thiết thực và hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt.

- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo về chất lượng và số lượng.

- Tác phẩm dự thi mang tính nghệ thuật cao và không được sao chép từ các tác phẩm khác.

II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM NỘP BÀI DỰ THI:

1. Đối tượng:

- Tất cả sinh viên UEH hệ ĐHCQ đang học tập tại trường. 

- Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi.

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. 

2. Thời gian, địa điểm dự thi:

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày triển khai kế hoạch đến hết ngày 30/11/2016.

- Địa điểm nhận tác phẩm:

+ Email: banphongtrao@ueh.edu.vn , youth@ueh.edu.vn (file thiết kế và file .png)

+ VP Đoàn – Hội trường ĐH Kinh tế Tp. HCM (Phòng B.109 – cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương Q.10).

3. Hồ sơ dự thiGồm có

- Bản in tác phẩm trên giấy A4 không ghi tên, không có ký hiệu riêng.

- Bản thuyết minh về tác phẩm.

III. NỘI DUNG - HÌNH THỨC - GIẢI THƯỞNG:

1. Nội dung:

- Mẫu thiết kế phải có logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải thể hiện được số lần nhiệm kỳ XIX, thể hiện rõ thông tin Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

- Thể hiện tinh thần, khát vọng và sức trẻ của sinh viên thành phố anh hùng; năng động, sáng tạo, xung kích đi đầu của sinh viên UEH trong sự nghiệp xây dựng, phát triển trường Đại học Kinh tế TP. HCM; góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2. Hình thức:

- Thể hiện trên mặt giấy trắng dày, khổ A4, chi tiết đơn giản, không quá 05 màu, khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết.

- Trình bày 01 mẫu lớn nằm chính giữa đúng kích cỡ 15cm, 01 mẫu thu nhỏ màu và 01 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5cm nằm phía dưới góc bên trái trang giấy.

- Mẫu thiết kế dự thi phải kèm theo bản thuyết minh tác phẩm, trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, cỡ chữ 14.

- Hình thức sáng tạo, đơn giản và mang tính khả thi trong thi công.

- Tính năng sử dụng: để làm logo, huy hiệu và có thể thi công trên các chất liệu.

3. Giải thưởng:

- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng/giải + Giấy khen Đoàn trường;

- 03 giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải + Giấy khen Giấy khen Đoàn trường.

Trên cơ sở chấm điểm của Ban giám khảo, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ lựa chọn biểu trưng chính thức cho Đại hội. Ban tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải và không hoàn trả các hồ sơ, tác phẩm dự thi không đạt giải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thành lập Ban tổ chức:

1. Đ/c Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

2. Đ/c Dương Minh Mẫn     

Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường

Phó Ban TT

3. Đ/c Quan Hán Xương     

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó Ban

4. Đ/c Đặng Thị Bạch Vân

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó Ban

5. Đ/c Ngô Đức Tiên

UVTV Đoàn trường

Thành viên

6. Đ/c Trần Nhật Hoàng

UVTV Đoàn – Chủ tịch HSV trường

Thành viên

7. Đ/c Đào Thị Phương Thảo

UVTV Đoàn trường

Thành viên

8. Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na

UVTV Đoàn trường

Thành viên

9. Đ/c Nguyễn Văn Phố

UVTV Đoàn trường

Thành viên

Cùng các đồng chí Ban Phong trào Đoàn trường cùng tham gia hỗ trợ Ban tổ chức thực hiện cuộc thi.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 10/2016:

Phát động cuộc thi và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Từ 10/2016 - 30/11/2016:

Nhận tác phẩm dự thi.

- Từ 01/12 - 15/12/2016:

Ban giám khảo chấm điểm các tác phẩm dự thi.

- Từ 01/01 - 05/11/2017:

Công bố các tác phẩm đạt giải.

- Ngày 03/4/2017:

Tổ chức lễ trao giải cuộc thi.

 

 Nơi nhận:

- Đảng ủy – Ban Giám hiệu;

- Các thành viên Ban tổ chức;

- Các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc;

- Website;

- Lưu VP.

TM.  BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

 Dương Minh Mẫn