TB V/v công bố thời gian, địa điểm, danh sách đoàn viên đủ tiêu chuẩn giới thiệu tham gia lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2018

04/05/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 137 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v công bố thời gian, địa điểm, danh sách đoàn viên đủ tiêu chuẩn giới thiệu tham gia lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2018

---------

 

Căn cứ vào thông báo số 16-TB/ĐU ngày 30/03/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy trường về việc học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú; thông báo số 126-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 01/04/2018 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2018, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo thông tin về lớp học, cụ thể như sau:

 

1. Danh sách học:

Ban Thường vụ Đoàn trường nhận được danh sách đăng ký gồm 40 đoàn viên ưu tú. Trong đó, đủ tiêu chuẩn gồm 33 đoàn viên ưu tú (Danh sách đính kèm).

Đoàn viên đủ tiêu chuẩn phải có điểm học tập từ 6,5 trở lên đối với UVTV, UVTK Đoàn – Hội khoa, Viện, KTX, các trường hợp còn lại là 7.0 trở lên; điểm RLSV từ 75 trở lên liên tiếp trong 2 học kỳ gần nhất; xếp loại đoàn viên tại hệ thống mã vạch trong học kỳ cuối năm 2017 từ Khá trở lên.

 

2. Thông tin về lớp:

2.1. Thời gian: 04 ngày – Từ ngày 12/05 đến ngày 15/05/2018, trong đó: 

Ngày 12/05 và 13/05/2018: học tại lớp.

Buổi sáng từ 07g30 đến 11g00 (buổi đầu tiên có mặt lúc 07g15 để nghe phổ biến nội quy lớp học); buổi chiều từ 13g30 đến 16g30.

Ngày 14/05 và 15/05/2018: Thảo luận tại đơn vị và làm bài thu hoạch.

2.2. Địa điểm: Hội trường lầu 7 - Trường Đại học Tài chính - Marketing (Số 02/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh).

2.3. Tài liệu: 5 bài theo tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

3. Phân công phụ trách lớp học:

3.1. Ban Thường vụ Đoàn trường phân công các đồng chí có tên sau làm Ban Cán sự lớp phụ trách sinh viên của trường Đại học Kinh tế TP.HCM tham gia lớp học:

- Lớp trưởng: Đ/c Nguyễn Trọng Minh – Phó Bí thư Đoàn khoa Tài chính (0966.629.227).

- Lớp phó: Đ/c Trần Phước Định – Phó Bí thư Đoàn khoa Lý luận chính trị (0126.680.6314).

3.2. Nhiệm vụ của Ban Cán sự lớp:

- Thông tin cho Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Tổ chức lớp học các nội dung liên quan đến tình hình học tập của học viên;

- Nhắc nhở học viên tham dự đúng giờ, đầy đủ các nội dung của lớp học;

- Nhận tài liệu từ Văn phòng Đảng ủy và phát cho các Đoàn khoa, Viện theo thời gian trên;

- Kết thúc lớp học, Ban Cán sự lớp gửi cho Ban Thường vụ Đoàn trường báo cáo tình hình tham gia lớp học của học viên (theo mẫu). Bản giấy gửi về VP Đoàn – Hội trường B.109 và file mềm về email: bantochuc@ueh.edu.vn.

- Và các nội dung khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban tổ chức lớp học và báo cáo viên khi có yêu cầu.

 

4. Buổi sinh hoạt nội quy

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn viên đủ tiêu chuẩn tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng có tên trong danh sách trên vui lòng tham dự buổi sinh hoạt nội quy.

  • Thời gian: 11h30 thứ Ba, ngày 08/05/2018.
  • Địa điểm: Phòng B.111, cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM.
  • Thành phần: Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn, đoàn viên ưu tú tham gia lớp học.

 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị thông báo cho các đồng chí có tên trong danh sách có mặt đầy đủ trong buổi sinh hoạt nội quy, đi học đúng giờ và đầy đủ các buổi học. Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ có hình thức kỷ luật đối với các đơn vị không thực hiện thông báo và các đồng chí được cử tham gia lớp học nhưng không học tập nghiêm túc và không hoàn thành lớp học.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy trường;

- BTV Đoàn, BTK HSV trường;

- Các ban chuyên môn Đoàn – Hội trường;

- BTV Đoàn khoa, viện;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Quan Hán Xương

 

 

TIN NỔI BẬT