TB Số 2 V/v thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn chiến sĩ tham gia chặng 1 của Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2018

21/05/2018

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

BAN CHỈ HUY CDTN SINH VIÊN KINH TẾ 2018

-------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2018

  THÔNG BÁO SỐ 2

V/v thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn chiến sĩ tham gia chặng 1

của Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2018

----------

            Căn cứ vào thông báo số 01 của Ban chỉ huy CDTN Sinh viên kinh tế 2018 về việc triển khai chiến dịch;

            Căn cứ vào tình hình thực tế của lịch học tập của sinh viên tại trường, nay Ban chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2018 thông tin về thời gian tổ chức phỏng vấn chiến sĩ tham gia chặng 1 như sau:

            - Thời gian: Cả ngày 27/5/2018

            - Địa điểm: Phòng học cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. (Cụ thể sẽ thông báo sau)

          - Thời gian thông báo danh sách sinh viên tham gia phỏng vấn sẽ được đăng trên website youth.ueh.edu.vn chậm nhất vào 20g00 ngày 26/5/2018.

            Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đến toàn thể đoàn viên, hội viên, sinh viên trường về Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế 2018. Đề nghị các cơ sở Đoàn – Hội triển khai nội dung thông báo này đến tất cả đoàn viên, hội viên, sinh viên của trường.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ tại VP Đoàn TN – Hội SV trường và các Khoa/KTX/Viện. Email: youth@ueh.edu.vn  ,website: www.youth.ueh.edu.vn.

 

 

TM. BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

CHỈ HUY TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

(Bí thư Đoàn trường)

 

 

 

TIN NỔI BẬT