Đề án thực hiện cuộc vận động " Sinh viên 5 tốt " năm 2011
19.06.2011 02:47

Xem hình
Nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” từ cấp chi hội, CLB/Đ/N đến cấp trường, thông qua đó tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

       BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

                         Số: 01/ĐA-ĐHKT-HSV

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011

 

ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

“SINH VIÊN 5 TỐT” NĂM 2011

I.          MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

-             Nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” từ cấp chi hội, CLB/Đ/N đến cấp trường, thông qua đó tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.

-             Đề án được thực hiện trên cơ sở sự hướng dẫn của Ban thư ký Hội Sinh viên trường, sự phối hợp đồng bộ, thống nhất của các LCH SV khoa/ KTX và các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm.

 

-             Cơ sở thực hiện đề án căn cứ theo hướng dẫn số 02/HD – ĐHKT – HSV về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”

-             Là một trong những cơ sở quan trọng đánh giá hoạt động thi đua của các đơn vị khoa/KTX và CLB/Đ/N.

II.       NỘI DUNG – GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

A.       GIẢI PHÁP TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG SINH VIÊN:

Hội Sinh viên trường, các LCH SV khoa/KTX đồng loạt tuyên truyền về cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” đến đông đảo các bạn sinh viên thông qua các kênh thông tin

1.         Công tác tuyên truyền:

-             Trên cơ sở hướng dẫn của BTK Hội Sinh viên trường, LCH SV khoa/KTX có giải pháp cụ thể cùng các  các chi hội trực thuộc tuyên truyền về danh hiệu  cao quý “Sinh viên 5 tốt”

-             Các LCH SV khoa/KTX tiến hành cho đăng ký, lập sổ theo dõi và hướng dẫn  sinh viên thực hiện các tiêu chí trong cuộc vận động, cách hoàn thành hồ sơ xét chọn. Đồng thời tổng hợp danh sách và gửi về Hội Sinh viên trường.

-             Ban thư ký Hội Sinh viên trường quản lý chung dữ liệu, định kỳ kiểm tra chuyên đề các LCH SV khoa/KTX.

2.         Chuyên trang “Sinh viên 5 tốt”

-             Hội Sinh viên trường chịu trách nhiệm thiết kế, lên nội dung và quản lý chuyên trang “Sinh viên 5 tốt”.

-             Tại chuyên trang giải đáp các thắc mắc, tư vấn cho sinh viên tham gia và cách đạt được các tiêu chí trong cuộc vận động .

-             Giới thiệu các gương mặt sinh viên 5 tốt, chia sẽ kinh nghiệm của các sinh viên 5 tốt tiêu biểu

-             Đăng tải tin bài, hình ảnh hoạt động thực hiện cuộc vận động và thông tin các chương trình, khóa học, …

-             Tổ chức cuộc thi online tìm hiểu về cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”

3.         Các giải pháp khác:

-             Tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”

-             Tổ chức ngày hội giao lưu sinh viên 5 tốt cấp trường

B.        GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ

1.         Tiêu chí đạo đức tốt:Tạo ra các sân chơi, các diễn đàn sinh động, lành mạnh, bổ ích góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng của sinh viên.

2.         Tiêu chí Học tập tốt:

Đặt trọng tâm vào việc thực hiện các giải pháp sau:

-             Các LCH sinh viên khoa chủ động liên hệ và kết hợp với các trung tâm mở các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn cho sinh viên, một mặt trang bị các hành trang cần thiết cho sinh viên ra trường có thể đáp ứng nhu cầu về chuyên môn nghiệp vụ của nhà tuyển dụng đưa việc học trên giảng đường sẽ gần với công việc thực tế của sinh viên khi làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp

-             Nghiên cứu khoa học sinh viên: Hội Sinh viên trường, Ban học tập Đoàn trường, Ban học tập các đoàn khoa triển khai và có những giải pháp thiết thực vận động sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học với việc phát động, hướng dẫn, tổng kết, tuyên dương các đề tài NCKH các cấp

-             Các LCH SV khoa có bề dày trong nghiên cứu khoa học sinh viên chia sẽ kinh nghiệm với các khoa trong các công tác vận động, hướng dẫn và thực hiện đề tài.

-             Tổ chức các cuộc thi học thuật, tạo sân chơi rèn luyện kiến thức và kỹ năng cho sinh viên

-             Tuyên truyền, pháp động sinh viên tham gia giải thưởng “Đề tài môn học xuất sắc”

3.         Tiêu chí thể lực tốt:

-             Hội Sinh viên trường, Ban phong trào Đoàn trường, các LCHSV khoa/KTX tổ chức các giải thể thao truyền thống với nhiều nội dung nhằm thu hút, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các sinh viên.

-             Các chi đoàn, chi hội, CLB/Đ/N thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và sức khỏe của các bạn sinh viên.

4.         Tiêu chí kỹ năng tốt:

Vấn đề kỹ năng thực hành xã hội đang là một vấn đề bức thiết với sinh viên khi bước ra môi trường làm việc thực tế. Thực trạng là còn một số lượng lớn sinh viên ra trường chưa đáp ứng các kỹ năng làm việc nhà tuyển dụng yêu cầu. Hiện nay trên địa bàn thành phố có khá nhiều trung tâm nhưng có một thực tế  bản thân sinh viên chưa nắm được mình đang thiếu kỹ năng nào, học tại đâu  và trung tâm  nào đào tạo đảm uy tín chất lượng.

4.1.    Đối với Ban thư ký Hội Sinh viên trường, Ban học tập – NCKH-QHQT:tạo điều kiện, cơ chế, liên hệ, phối hợp, giới thiệu báo cáo viên, các trung tâm trong và ngoài trường để đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên. Đồng thời phụ trách giám sát, kiểm tra định kỳ công tác đào tạo của các đơn vị (theo lịch công tác). Đồng thời là đơn vị tham mưu cho BGH nhà trường, Ban Thường vụ - Ban Thư ký công nhận kết quả khi sinh viên hoàn thành khóa học kỹ năng mềm.

4.2.    Đối với các khoa/KTX/CLB/Đ/N được tham gia vào đề án: Tuyên truyền, lên kế hoạch chương trình xin ý kiến BTK Hội Sinh viên trường, tiến hành  tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, đảm bảo chất lượng các khóa đào tạo. Khuyến khích các đơn vị chủ động liên hệ với các trung tâm. Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức các khóa kỹ năng.

4.3.   Các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên:Chương trình đạo tạo kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên được các LCH SV khoa/KTX, CLB/Đ/N thực hiện xuyên suốt trong năm. Các đơn vị tham gia vào đề án sẽ chủ động đăng ký thực hiện các gói kỹ năng mềm hoặc do Ban thư ký Hội Sinh viên trường đặt hàng trực tiếp (Danh sách kèm theo)

4.4.   Lịch trình thực hiện: (chương trình chi tiết đính kèm)

5.         Tiêu chí hội nhập tốt:

5.1.    Về ngoại ngữ:

-             Tổ chức các buổi hội thảo, các chương trình giao lưu tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận và thực hành ngoại ngữ, khuyến khích các khoa/CLB/Đ/N tổ chức hội thảo

-             Có giải pháp để nâng cao khả năng anh văn của sinh viên, phấn đấu trên 50% sinh viên ra có bằng C anh văn hoặc tương đương.

-             Tổ chức những chương trình giao lưu quốc tế thông tin rộng rãi tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được trau dồi và thực hành giao tiếp.

-             Các LCHSV khoa/KTX: tổ chức các hội thảo hoặc các cuộc thi tiếng anh nhằm nâng cao khả năng ngoại ngữ của sinh viên.

-             Tổ chức các ngày hội giao lưu văn hóa, giao lưu với sinh viên nước ngoài của trường, các ngày nói tiếng anh.

5.2.   Về tin học:

-             Các liên chi hội sinh viên khoa tổ chức các lớp kỹ năng, các buổi hội thảo, các cuộc thi nhằm nâng cao kỹ năng tin học của sinh viên trong trường, đặc biệt là khoa Tin học Quản lý.

-             Hội sinh viên trường và liên chi hội sinh viên khoa Tin học Quản lý xúc tiến việc thành lập câu lạc bộ Tin học.

III.             CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

1.      Đối với Ban tổ chức cuộc vận động:

-             Ban tổ chức cuộc vận động gồm các đồng chí là UV BTK Hội Sinh viên trường, UVBCH mảng Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên, các đồng chí phụ trách thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” các khoa/KTX, CLB/Đ/N , đưa ra các giải pháp kịp thời để thực hiện cuộc vận động.

-             Tạo điều kiện về cơ chế, cơ sở vật chất; hướng dẫn, phối hợp hoạt động cho các đơn vị tham gia vào đề án.

-             Quản lý dữ liệu sinh viên đăng ký thực hiện cuộc vận động của các đơn vị khoa/KTX.

-             Ban tổ chức thành lập ra Tổ kiểm tra chuyên đề, định kỳ 2 tháng 1 lần tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động; kiểm tra công tác đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, có biện pháp hỗ trợ, xử lý các đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ.

2.      Đối với các LCH SV khoa/KTX và chi hội

-             Các LCH SV khoa/KTX chịu trách nhiệm tuyên truyền vận động sinh viên tham gia cuộc vận động. Tiến hành tổng hợp dữ liệu; đôn đốc, hướng dẫn sinh viên hoàn thành các tiêu chí cũng như làm hồ sơ dự xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp. Đồng thời tiến hành bình chọn sinh viên 5 tốt cấp khoa.

-             Thiết kế các chương trình hoặc kết hợp với các trung tâm đào tạo giúp sinh viên tiếp cận các chương trình đào tạo kỹ năng nghiệp vụ

-             Các chi hội cho sinh viên đăng ký tại giảng đường, kịp thời báo cáo tình hình sinh viên thực hiện cuộc vận động về LCH SV khoa/KTX, cùng với các LCH SV hướng dẫn cho sinh viên hoàn thành các tiêu chí. Thành lập hội đồng bình chọn sinh viên 5 tốt cấp chi hội tổng hợp và gửi các hồ sơ dự xét danh hiệu lên cấp khoa.

3.      Đối với các CLB/Đ/N

Các CLB/Đ/N tham gia vào đề án chủ yếu hoạt động nhằm đáp ứng tiêu chí:

-             Kỹ năng tốt: tổ chức các lớp hoặc chuỗi kỹ năng mềm nhằm nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên

-             Hội nhập tốt: Tăng cường giao lưu quốc tế và tăng khả năng ngoại ngữ và giao tiếp của sinh viên kinh tế. Đồng thời nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống.

 

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phan Ngọc Anh

Gửi qua YM          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Các bản tin liên quan: Thông tin chương trình Sinh viên 5 tốt
Giao lưu với Công Tuấn – sinh viên tiêu biểu nhất trường
Khoa TDM: "Kỹ năng trả lời phỏng vấn và đàm phán"
Khoa NH: Khóa huấn luyện kỹ năng " Vững bước vào đời"
CLB Kỹ năng tư duy: "HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ TƯ DUY"
CLB Nhân sự : HRC “ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN”- hoàn thiện bản thân!
Hướng dẫn Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” năm 2012
Thông báo tổng kết cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” năm 2011
CLB Anh văn: “Kỹ năng Quản lí thời gian” và “Kỹ năng Ứng xử và Tạo lập Mối quan hệ”
Khoa TCDN: Mở lớp Kỹ năng “ Kỹ năng phỏng vấn và viết CV xin việc”.
Hướng dẫn Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” năm 2011


 Tìm kiếm 
Tìm trên trang
Tìm bằng Google
 Hỗ trợ trực tuyến 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Lượt truy cập 

Tin tức » Đề án sinh viên 5 tốt
[Về đầu trang]  

Chuyên trang Sinh viên 5 tốt
Phát triển từ Youth.ueh.edu.vn - Thiết kế giao diện: Ban Công nghệ thông tin Đoàn trường