Thông báo kết quả cuộc thi ảnh “Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011”

Căn cứ vào kế hoạch và thể lệ cuộc thi “Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011”, hội đồng bình chọn đã chọn ra được 10 ảnh đạt giải từ cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi trân trọng thông báo kết quả như sau:
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS258-31101023462

[04.04.2011 20:20]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 3998]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS257-31091020654

[04.04.2011 20:19]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 2116]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS256-108208518

[04.04.2011 20:17]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 1469]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS255-31091022844

[04.04.2011 20:16]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 1375]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS254-31101024038

[04.04.2011 20:14]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 1183]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS253-31091020054

[04.04.2011 20:13]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 1097]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS252-31091020435

[04.04.2011 20:12]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 919]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS251-107203748

[04.04.2011 20:12]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 1054]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS250-107211520

[04.04.2011 20:10]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 1115]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS249-31091024204

[04.04.2011 20:09]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 950]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS248-31091020193

[04.04.2011 20:07]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 1264]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS247-31091023557

[04.04.2011 20:06]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 922]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS246-31091020311

[04.04.2011 20:05]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 827]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS245-31091020304

[04.04.2011 20:02]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 1011]
Xem tiếp...

Ảnh Dấu ấn STKT 2011 - MS244-31091024310

[04.04.2011 20:01]
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc trong Hội trại “Sức trẻ Kinh tế 2011” và mong muốn tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên , hội viên, thanh niên. BTV Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dấu ấn Sức trẻ Kinh tế 2011".

[Đã đọc: 782]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 58, 59, 60  [sau]

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang
Tìm bằng Google

 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 Lượt truy cập 

Tin tức » Dấn ấn Sức trẻ Kinh Tế
[Về đầu trang]  

Chuyên trang các cuộc thi Online do Đoàn Thanh niên & Hội sinh viên Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM tổ chức
Phát triển từ Youth.ueh.edu.vn - Thiết kế giao diện: Ban Công nghệ thông tin Đoàn trường