Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn 20.09.2017 05:19
TB Xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017
12.09.2017 17:10

Nhằm để thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên; căn cứ theo hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/ Viện về việc thực hiện xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 41 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 9  năm 2017 

 

THÔNG BÁO

Xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017

-------------------

Nhằm để thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên; căn cứ theo hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/ Viện về việc thực hiện xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017 như sau:

 

1. Đối tượng xét chọn:

Đoàn viên các khóa 40, 41, 42 chưa được Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh công nhận là đoàn viên ưu tú, đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Là đoàn viên thuộc Đoàn trường quản lý và có thời gian tham gia sinh hoạt tại trường trên 6 tháng;

- Điểm học tập học kỳ đầu năm 2017 từ 6.5 trở lên.

- Điểm rèn luyện SV từ 75 trở lên liên tiếp trong học kỳ cuối năm 2016 và học kỳ đầu năm 2017;

- Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội tại chi đoàn, chi hội và cấp trên. Được xếp loại đoàn viên tại hệ thống mã vạch trong học kỳ đầu năm 2017 từ Khá trở lên;

- Có nguyện vọng phấn đấu phát triển Đảng.

 

2. Quy trình thực hiện:

Bước 1: Dựa trên kết quả đánh giá đoàn viên học kỳ cuối năm 2016 và học kỳ đầu năm 2017, Đoàn khoa/Viện trích lập danh sách các đoàn viên có kết quả đánh giá từ loại Khá trở lên ở từng chi đoàn; thông báo đến chi đoàn, xác nhận nguyện vọng, kiểm tra các tiêu chuẩn của thông báo; Đoàn khoa/Viện tổ chức hướng dẫn cho các đoàn viên viết bài cảm nhận thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên đối với Đảng và việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo mẫu (xem file dvut-dot2-2017-cauhoi.doc).

Bước 2: Đoàn khoa/Viện tổng hợp danh sách đoàn viên tham gia viết bài (theo mẫu ptdang01-lylichxet-dvut.xls) và gửi các bài cảm nhận cùng danh sách (có xác nhận của chi ủy khoa) về Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường. Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường sẽ kiểm tra các tiêu chuẩn và chuyển cho các chi bộ khối sinh viên nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết.

Bước 3: Trên cơ sở đánh giá nhận thức của đoàn viên thông qua bài viết từ các chi bộ khối sinh viên, Đoàn trường sẽ ra quyết định công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017 và công bố trên website Đoàn – Hội trường, cập nhật vào hệ thống mã vạch.

Bước 4: BCH Đoàn khoa/Viện có trách nhiệm thông báo kết quả cho từng đoàn viên được công nhận đoàn viên ưu tú thông qua chi đoàn và cập nhật thông tin vào danh sách đoàn viên ưu tú do Đoàn khoa/Viện quản lý (theo mẫu ptdang04-thongke-phattrienDang) để tiến hành bồi dưỡng, theo dõi quá trình rèn luyện của đoàn viên ưu tú nhằm thực hiện các bước tiếp theo của phát triển Đảng.

 

3. Tiêu chí chấm bài:

Bài viết phải được viết tay, trình bày rõ ràng, sạch đẹp trên giấy A4.

Những bài viết đạt là những bài viết thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên đối với Đảng, việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các vấn đề được nêu ra trong câu hỏi.

Những bài viết thiếu sự đầu tư; những bài viết có nội dung giống nhau; những bài viết trích dẫn nội dung từ các nguồn tư liệu tham khảo nhưng không ghi rõ nguồn gốc; hoặc chỉ trích dẫn nội dung từ các nguồn tư liệu tham khảo mà không thể hiện rõ quan điểm, lập trường, ý kiến của bản thân là những bài viết được đánh giá không đạt.

 

4. Các vấn đề cần lưu ý:

- Đây là bước đầu nằm trong quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, đề nghị đồng chí Bí thư Đoàn các khoa/Viện và toàn bộ máy phải nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tạo nguồn phát triển Đảng. Đoàn khoa/Viện phải hướng dẫn và kiểm tra công tác thực hiện ở từng chi đoàn đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, phải tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả đoàn viên phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú.

- Cần ghi nhận quá trình rèn luyện, tham gia đóng góp cho phong trào sinh viên tại Ký túc xá hoặc nơi đang sinh hoạt.

- Các đơn vị phân công đồng chí cán bộ phụ trách công tác phát triển Đảng của đơn vị mình và báo cáo về cho ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường qua liên kết http://bit.ly/2xZEIJ5. Lưu ý: Cán bộ phải là UVBCH Đoàn khoa/ Viện trở lên.

- Đoàn khoa/Viện chịu trách nhiệm tổng hợp đầy đủ các thông tin cá nhân của đoàn viên theo mẫu file ptdang01-lylichxet-dvut.xls và file ptdang04-thongke-phattrienDang

- Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát các bước thực hiện công tác của Đoàn khoa/Viện.

 

5. Tiến độ thực hiện:

- 12/9 – 15/9/2017: Tiến hành gửi thông tin cán bộ phụ trách công tác phát triển Đảng bằng cách điền theo liên kết https://goo.gl/dg48vw

- 12/9 – 25/9/2017: Hoàn thành bước 1.

- 16g30 ngày 27/9/2017: Hạn chót hoàn thành bước 2. Gửi email file ptdang01-lylichxet-dvut.xls về 02 mail: bantochuc@ueh.edu.vnkimuyennguyen1997@gmail.com. Gửi bài viết, danh sách đoàn viên tham gia viết bài (có xác nhận của chi ủy khoa) về VP Đoàn – Hội trường B.109. Các bài viết gửi sau thời gian qui định sẽ bị xem là không đạt.

- 28/9 – 02/10/2017: Chi bộ khối sinh viên hoàn tất công tác chấm bài, gửi kết quả về Đoàn trường.

- 05/10/2017: Thực hiện bước 3.

- Chậm nhất sau 1 tuần công bố quyết định công nhận đoàn viên ưu tú, Đoàn khoa phải hoàn tất việc thông báo kết quả đến từng đoàn viên ưu tú được công nhận và thực hiện cập nhật vào danh sách Đoàn khoa đang quản lý.

         

 

 

 

 

Nơi nhận:

-    BTV Đoàn trường ;

-    Các ban chuyên môn Đoàn trường ;

-    BTV các đoàn khoa/viện ;

-    Website Đoàn – Hội trường ;

-   Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

Quan Hán Xương

 

 

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
  QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
  TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
  TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
  TB V/v chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ cuối năm 2017
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017
  TB V/v Tuyển thành viên Ban Tổ chức chương trình Đào tạo và Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH Youth Leaders Programme – Lần II
  KH Tuyên dương và trao giải thưởng “Viên chức trẻ xuất sắc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” lần VII - năm 2017
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 04/09/2017 đến ngày 10/09/2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn...

Nhằm tri ân các cán bộ Đoàn – Hội K39; đồng thời gặp gỡ, chào đón cán bộ Đoàn THPT K43 tham gia vào môi trường Đoàn – Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
- Tạo điều kiện giao...

TB V/v Tuyển thành viên Ban Tổ chức chương...

Chương trình Đào tạo và Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ - UEH Youth Leaders Programme là một chương trình đào tạo và phát triển những người trẻ ưu tú, dám dấn thân, dám...   (Đã đọc:1000)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
KH Tổ chức Chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH YOUTH LEADERS PROGRAMME” - Lần II
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
Đội Công tác xã hội - Tập huấn truyền thống
Doanh nghiệp tư nhân đào tạo ngoại ngữ Bắc Mỹ tuyển dụng vị trí Kinh doanh/ Khảo sát thị trường
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường