Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên 25.09.2017 07:29
KH Tuyên dương và trao giải thưởng “Viên chức trẻ xuất sắc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” lần VII - năm 2017
07.09.2017 15:27

Nhằm biểu dương, khen thưởng các viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác của trường năm 2017;

- Tạo động lực, môi trường để viên chức trẻ phấn đấu, tích cực tham gia vào các nhiệm vụ và công tác của trường;

- Giới thiệu gương viên chức trẻ điển hình của trường cho giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2017 do Thành Đoàn tổ chức.

THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:   38 -KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

TP.  Hồ Chí Minh, ngày  11 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tuyên dương và trao giải thưởng “Viên chức trẻ xuất sắc

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” lần VII - năm 2017

__________

 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

          - Nhằm biểu dương, khen thưởng các viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác của trường năm 2017;

          - Tạo động lực, môi trường để viên chức trẻ phấn đấu, tích cực tham gia vào các nhiệm vụ và công tác của trường;

          - Giới thiệu gương viên chức trẻ điển hình của trường cho giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2017 do Thành Đoàn tổ chức.

 

II. ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHUẨN CỦA GIẢI THƯỞNG

1. Đối tượng được xét trao giải thưởng

          - Viên chức là giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên (kể cả viên chức có hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc trường): từ 35 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1982), làm việc tại trường tối thiểu từ ngày 01/9/2016.

 

2. Tiêu chuẩn

Cá nhân được xét trao giải thưởng phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

          2.1 Đạo đức

          - Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, nội quy của ngành giáo dục và của trường;

          - Là tấm gương tận tụy, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống cho đồng nghiệp và học viên, sinh viên noi theo;

          - Thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể và có kết quả cụ thể.

 

          2.2 Chuyên môn

          2.2.1 Đối với giảng viên

          a. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2016 trở lên;

          b. Có tổng điểm của tiêu chuẩn 1.3 “Phương pháp sư phạm hiện đại” và tiêu chuẩn 1.4 “Nội dung bài giảng có sử dụng tình huống hoặc ví dụ thực tiễn” năm 2016 đạt từ 8 điểm trở lên;

          c. Trình độ Anh văn: Đạt trình độ B1 Châu Âu hoặc tương đương trở lên;

          d. Đạt được ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau:

§  Tham gia 01 công trình nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, Bộ, Nhà nước đã được nghiệm thu;

§  Có ít nhất 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học uy tín quốc tế (ISSN, ISI, Scopus);

§  Có ít nhất 02 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học uy tín trong nước (ISSN, ISI, Scopus);

§  Là chủ nhiệm ít nhất 01 công trình nghiên cứu khoa học cấp trường đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên;

§  Là thành viên ít nhất 02 công trình nghiên cứu khoa học cấp trường đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên;

§  Có ít nhất 02 bài nghiên cứu được đăng trong kỷ yếu hội nghị khoa học cấp khoa /trường;

§  Hướng dẫn ít nhất 01 đề tài đạt giải thưởng NCKH cấp thành trở lên;

§  Hướng dẫn ít nhất 02 đề tài đạt giải B giải thưởng NCKH “Nhà Kinh tế trẻ” trở lên;

§  Hướng dẫn ít nhất 03 đề tài đạt giải thưởng “Đề tài môn học xuất sắc – UEH500”.

 

          2.2.2 Đối với cán bộ quản lý, nhân viên

a. Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2016 trở lên;

          b. Có điểm của tiêu chuẩn 2: “Sáng kiến, cải tiến trong công việc” năm 2016 đạt từ 6 điểm trở lên;

c. Trình độ Anh văn: Đạt trình độ B1 Châu Âu hoặc tương đương trở lên;

d. Đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

§  Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có chứng chỉ (ngắn hạn, dài hạn);

§  Cán bộ đạt được 01 trong các tiêu chuẩn chuyên môn của giảng viên ở điểm d, khoản 2.2.1.

 

          2.3 Cống hiến

          a. Nếu là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì phải được xếp loại đoàn viên xuất sắc trong năm học trước đó. Nếu là đảng viên thì phải là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

b. Tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị, Công đoàn, Đoàn TN;

          c. Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

§  Trực tiếp tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm;

§  Tham gia cấp ủy chi bộ và chi bộ được phân loại trong sạch vững mạnh;

§  Tham gia ban chấp hành Đoàn từ cấp chi đoàn trở lên và đơn vị được phân loại xuất sắc;

§  Tham gia ban chấp hành Công đoàn đơn vị trở lên và đơn vị được phân loại vững mạnh;

§  Được lãnh đạo khoa, viện phân công hướng dẫn chuyên môn cho CLB/ Đội/ Nhóm;

§  Tham gia chăm lo, hỗ trợ cho ít nhất 01 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

§  Có thành tích tiêu biểu khác được hội đồng xem xét.

 

3. Thời gian xét các tiêu chí:

Từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2017.

 

III. SỐ LƯỢNG – HÌNH THỨC TRAO GIẢI

          - Cá nhân đạt đủ 3 tiêu chuẩn sẽ được Hội đồng xét trao Giải thưởng “Viên chức trẻ xuất sắc trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” năm 2017.

          - Số lượng cá nhân đạt giải thưởng sẽ do Hội đồng xét chọn quyết định.

          - Từ các viên chức trẻ xuất sắc này, Hội đồng sẽ xét chọn ra:

+ 01 giảng viên đạt danh hiệu “Viên chức trẻ tiêu biểu khối giảng viên năm 2017”.

+ 01 cán bộ quản lý, nhân viên đạt danh hiệu “Viên chức trẻ tiêu biểu khối quản lý năm 2017”.

          - Mỗi giải thưởng bao gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng, biểu trưng Giải thưởng và hiện kim. Ngoài ra, các cá nhân đạt giải thưởng (trong tuổi Đoàn) sẽ được Đoàn trường công nhận đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2017.

          - Giải thưởng được công bố và trao vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

 

IV. HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN

          Thành lập hội đồng xét chọn gồm:

          - Ban Thường vụ Đoàn trường kính mời các Thầy, Cô tham gia vào hội đồng:

                   + Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy;

                   + Đại diện Ban Giám hiệu;

                   + Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn trường;

                   + Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TC-HC, P.CTCT, P.QLĐT-CTSV, P.QLĐTTC, Viện ĐTSĐH, P.QLKH-HTQT, P.KHĐT-KT, P.TT;

          - Thường trực Đoàn Thanh niên trường.

          Trong đó:

          - Chủ tịch hội đồng: Bí thư Đảng ủy;

          - Thư ký hội đồng: Bí thư Đoàn trường.

 

V. QUY TRÌNH  - HỒ SƠ XÉT CHỌN

1. Quy trình

Bước 1

:

Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai kế hoạch giải thưởng đến các đơn vị của trường, Đoàn khoa và chi đoàn Cán bộ - Viên chức để thông tin đến GV, CB trẻ của đơn vị, chi đoàn biết.

Bước 2

:

Các đơn vị (khoa, phòng, ban, viện, trung tâm), Đoàn khoa và Liên chi đoàn Cán bộ - Viên chức tiến hành giới thiệu và tổng hợp danh sách đề cử từ đơn vị.

Bước 3

:

Ban Thường vụ Đoàn trường thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, tổng hợp và thông tin những cá nhân được giới thiệu, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 4

:

Thư ký Hội đồng tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng xét chọn.

Bước 5

:

Hội đồng xét chọn, công bố kết quả bình chọn và tổ chức Lễ trao giải.

 

2. Hồ sơ dự Giải thưởng

1.  Văn bản giới thiệu của các đơn vị hoặc chi đoàn;

2.  Báo cáo thành tích cá nhân có dán ảnh 3x4 và gửi kèm file vi tính:

    - Mẫu 1 đối với giảng viên;

    - Mẫu 2 đối với cán bộ quản lý và nhân viên;

3.  Bảng tổng hợp thành tích của đơn vị (Mẫu 3). Lưu ý: gửi kèm file vi tính;

4.  Bản photo hồ sơ hoặc tài liệu liên quan đến thành tích (có xác nhận của lãnh đạo đơn vị nơi đang công tác) và hình ảnh minh họa (nếu có);

 

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

19/8 - 22/8/2017

:

Hoàn chỉnh dự thảo, xin ý kiến của lãnh đạo nhà trường;

23/8 - 30/8/2017

:

Triển khai thực hiện bước 1;

31/8 - 26/9/2017

:

Thông báo và thực hiện bước 2;

27/9 - 04/10/2017

:

Thực hiện bước 3;

05/10 - 12/10/2017

:

Triển khai thực hiện bước 4, 5;

20/10/2017

:

Gửi hồ sơ tham dự giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” thành phố;

20/11/2017

:

Tổ chức tuyên dương và trao thưởng.

 

Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY –

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đông Phong

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: Ban TNTH;

- Đảng ủy – BGH trường;

- BTV Công đoàn;

- Các đơn vị thuộc trường;

- Các cơ sở đoàn;

- Lưu VP.

 

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
  TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
  QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
  Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
  TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
  QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
  TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
  TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
  TB Xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1146)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường