Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên 20.09.2017 05:19
KH Tổ chức Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017
18.08.2017 14:09

Tạo sân chơi học thuật cho sinh viên thể hiện năng lực học tập của mình bằng đề tài môn học tại chuyên ngành.
- Rèn luyện các kỹ năng về nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, làm việc nhóm trong sinh viên.
- Khuyến khích các khám phá thực tiễn kinh doanh và bước đầu hình thành khả năng ứng dụng hiệu quả kiến thức đã học của sinh viên vào những tình huống cụ thể.
- Tôn vinh sự học nghiêm túc, chuyên sâu và ý thức tự học trong sinh viên UEH.
- Tôn vinh các đề tài môn học có giá trị học thuật tốt, nghiên cứu xuất sắc; từ đó chuyển những đề tài môn học thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu, đề tài khoa học trong sinh viên.

Thể lệ và các biểu mẫu đính kèm

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

***

Số: 36 -KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 08 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

- Tạo sân chơi học thuật cho sinh viên thể hiện năng lực học tập của mình bằng đề tài môn học tại chuyên ngành.

- Rèn luyện các kỹ năng về nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, làm việc nhóm trong sinh viên.

- Khuyến khích các khám phá thực tiễn kinh doanh và bước đầu hình thành khả năng ứng dụng hiệu quả kiến thức đã học của sinh viên vào những tình huống cụ thể.

- Tôn vinh sự học nghiêm túc, chuyên sâu và ý thức tự học trong sinh viên UEH.

- Tôn vinh các đề tài môn học có giá trị học thuật tốt, nghiên cứu xuất sắc; từ đó chuyển những đề tài môn học thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu, đề tài khoa học trong sinh viên.

II. NỘI DUNG CỦA GIẢI THƯỞNG

1. Hình thức công nhận giải thưởng

-      Tên giải thưởng:

+ Tên tiếng Việt là: Giải thưởng đề tài môn học xuất sắc UEH + năm

+ Tên tiếng Anh là: UEH excellent assignment awards + năm

-      Số lượng giải thưởng : Mỗi một năm đánh giá sẽ không có quá 500 sinh viên được đoạt giải, và cũng sẽ có tối thiểu 1 sinh viên đoạt giải.

-      Danh hiệu công nhận: Sinh viên chỉ được công nhận 1 lần duy nhất tại trường gồm: 

+ Giấy khen Đoàn TNCS trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

+ Cộng điểm vào môn học gần ngành và cùng số tín chỉ (nếu có).

2. Loại đề tài môn học dự thi

-      Đề tài môn học (sau đây được gọi chung) có thể dưới hình thức là bài tập nhóm, đề tài tiểu luận nghiên cứu, một công trình nghiên cứu môn học, hay một hình thức tương tự nhằm phục vụ cho yêu cầu hoàn thành môn học do giảng viên yêu cầu tại giai đoạn chuyên ngành, đại cương ;

-      Đề tài môn học phải đã được trình bày, báo cáo, chấm điểm trong thời gian tham dự của giải thưởng. Để tham dự, nhóm sinh viên phải có xác nhận của giảng viên giảng dạy (hướng dẫn) trực tiếp của môn học đó.

3. Yêu cầu của đề tài môn học khi dự thi

-      Là một đề tài môn học nằm trong giai đoạn chuyên ngành hoặc đại cương;

-      Đề tài môn học được hoàn thành sau khi chương trình học đã chấm dứt hoặc trình bày trong quá trình học, không tự phát sinh đề tài, phải có ý kiến phản hồi của giảng viên, khuyến khích sinh viên hoàn thiện, đầu tư có chiều sâu trước khi gửi dự thi;

-      Đề tài môn học phải đảm bảo yêu cầu về tác quyền, trích dẫn nghiên cứu, thông tin dữ liệu và những quy tắc chuẩn mực học thuật khác;

-      Đề tài môn học chỉ chấp nhận tối đa 5 sinh viên trong một đề tài;

-      Đề tài môn học được thực hiện trong khoảng thời gian từ học kỳ cuối năm 2016 đến học kỳ cuối 2017;

-      Sinh viên cùng nhóm trong đề tài phải cùng chung một lớp học phần;

-      Trình bày theo chuẩn mực yêu cầu của Ban tổ chức khi nộp về tham dự giải thưởng.

4. Tiêu chuẩn đánh giá và công nhận kết quả

-      Tiêu chuẩn công nhận giải thưởng đề tài môn học xuất sắc: Bất cứ đề tài môn học nào cũng phải đạt tiêu chuẩn theo thang điểm tham chiếu của Hội đồng giám khảo đưa ra hàng năm, và dựa trên những tiêu chuẩn sau:

+ Giá trị học thuật trong nghiên cứu ;

+ Có khả năng áp dụng lý thuyết vào giải quyết vấn đề thực tiễn ;

+ Phương pháp nghiên cứu và thực hiện đề tài ;

+ Tính mới, sáng tạo, khám phá mới và những bài học;

+ Khả năng trình bày, làm việc nhóm và phản biện.

-      Tước quyền và danh hiệu đã cấp: Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo sẽ tước danh hiệu của nhóm sinh viên (hay 1 sinh viên), hình thức tước danh hiệu được thể hiện bằng văn bản trên các phương tiện truyền thông đại chúng của trường. Vi phạm sau sẽ bị tước danh hiệu khi:

+ Có tranh chấp về quyền tác giả với một sinh viên khác hay một tập thể nào đó bên trong và ngoài trường;

+ Không tuân thủ những quy định về sử dụng kết quả giải thưởng (nếu có) mà có thể dẫn đến gây ảnh hưởng đến uy tín của giải thưởng.

+ Sau vòng phản biện, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra đạo văn đối với các đề tài tham dự, đề tài có mức độ tương đồng trên 80% sẽ bị loại (trừ khi chứng minh được quyền sở hữu của mình đối với đề tài đó).

5. Quy trình đánh giá và công nhận kết quả

-      Vòng sơ khảo: Ban tổ chức cấp Khoa sẽ tổ chức nhận bài và Ban giám khảo cấp khoa sẽ chấm sơ khảo các bài tham gia để chọn các đề tài tham dự vòng phản biện. Tiêu chuẩn tuyển chọn cũng dựa trên khung chấm chung thống nhất các vòng. 

-      Vòng trình bày phản biện: Nhóm đề tài nào được qua vòng sơ khảo sẽ được mời trình bày phản biện tại một Hội đồng giám khảo chính thức gồm Hội đồng giám khảo chuyên môn, chuyên gia, lãnh đạo Khoa và phần giám khảo sinh viên. Tiêu chí đánh giá là dựa trên đạt và không đạt so với tiêu chuẩn chung mà Hội đồng giám khảo đặt ra. 

-      Vòng xem xét kết quả và công nhận giải thưởng: Sau khi có kết quả từ cấp khoa, Ban tổ chức sẽ đánh giá dựa trên kết quả nộp về, thẩm định đề tài. Sau khi có kết quả thẩm định, Ban tổ chức sẽ đề nghị Ban giám hiệu ra quyết định công nhận kết quả giải thưởng UEH500 năm 2017. 

-      Các hoạt động tôn vinh và trao giải thưởng đề tài môn học xuất sắc “UEH500 2017” cho sinh viên đạt giải. 

6. Hội đồng giám khảo

a.      Nhiệm vụ của Hội đồng giám khảo

-      Hội đồng giám khảo sẽ được thành lập theo đề xuất của Ban tổ chức cấp khoa, sự thống nhất của Ban tổ chức cấp trường.

-      Nhiệm vụ của Hội đồng là xây dựng tiêu chí chấm điểm theo từng đơn vị Ban tổ chức cấp Khoa; ra quyết định công nhận sinh viên đạt tiêu chuẩn giải thưởng trình Ban Giám hiệu quyết định dựa theo tiêu chuẩn chung được thống nhất; thực hiện việc đánh giá các đề tài môn học một cách khách quan, công tâm nhằm tìm ra những đề tài có giá trị; có thể đề nghị hủy bỏ công nhận danh hiệu nếu phát hiện các dấu hiệu sai phạm dưới bất cứ hình thức nào.

b.      Thành phần của Hội đồng giám khảo

-      Hội đồng giám khảo đại diện Lãnh đạo: là quý thầy cô đang công tác tại vị trí Lãnh đạo Khoa. Số lượng là 1 trong 1 Hội đồng.

-      Hội đồng giám khảo chuyên môn - học thuật: là các giảng viên đang giảng dạy tại các Khoa, Ban và Bộ môn của trường, Hội đồng giám khảo này ưu tiên là các giảng viên có uy tín trong lĩnh vực, 1 giám khảo trong 1 lĩnh vực.

-      Hội đồng giám khảo chuyên gia: là các chuyên gia, chuyên viên, doanh nhân đang công tác tại các công ty và các tổ chức có liên quan. Ưu tiên những giám khảo có kinh nghiệm thực tiễn. Số lượng là 1 trong 1 Hội đồng.

-      Hội đồng giám khảo sinh viên chuyên ngành: Đây là nhóm sinh viên gần hay cùng chuyên ngành được chọn ngẫu nhiên. Ngoài ra đối tượng này cũng có thể mời từ các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm học thuật tại trường. Số lượng tối thiểu 5 sinh viên và tối đa là 10 sinh viên.

7.  Các hoạt động học thuật UEH500 liên kết

Nhằm tạo ra một môi trường để sinh viên có thể trao đổi học thuật với các chuyên gia và các sinh viên khác là động lực để thúc đẩy cái chất trong học tập cũng như trong nghiên cứu, giúp sinh viên phát triển bài tiểu luận thành đề tài tham dự Giải thưởng được tốt hơn, thực tiễn hơn, thì bên cạnh Giải thưởng UEH500, Ban tổ chức giải thưởng còn tổ chức các hoạt động học thuật liên kết:

·        UEH500 và các sự kiện kinh tế

8. Các hoạt động chuyên đề UEH500 liên kết

Nhằm giúp sinh viên ứng dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn, cơ hội trao đổi thông tin với các chuyên viên trong từng lĩnh vực cụ thể và từ đó giúp sinh viên có động lực học tập, nghiên cứu. Các hoạt động chuyên đề liên kết UEH500 bao gồm:

·           UEH500 và chuyên đề về Đạo văn;

·          UEH500 và chuyên đề về Văn hóa đọc;

·          UEH500 và chuyên đề về Kỹ năng viết Academic.

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

1. Ban chỉ đạo giải thưởng

1.

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2.

TS. Trần Mai Đông

Trưởng phòng QLKH-HTQT

Phó ban

3.

TS. Nguyễn Quốc Khanh

Trưởng phòng TCHC

Thành viên

4.

ThS. Nguyễn Thiện Duy

Trưởng phòng CTCT

Thành viên

5.

ThS. Nguyễn Văn Đương

Trưởng phòng QLĐT-CTSV

Thành viên

6.

Đ/c Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn TN trường

Thành viên

7.

ThS. Đặng Thị Bạch Vân

Trưởng Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

2. Thường trực Ban tổ chức giải thưởng

1.

ThS. Đặng Thị Bạch Vân

Trưởng Ban HT-NCKH-QHQT

Trưởng ban

2.

TS. Nguyễn Phúc Cảnh

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

3.

Nguyễn Thị Hoài Ân

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

4.

Vũ Thị Kim Anh

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

5.

Nguyễn Hoàng Nam

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

6.

Lê Thiện Bình

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

7.

Nguyễn Khánh Uyên

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

8.

Nguyễn Tấn Phát

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

9.

Trần Quỳnh Như

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

10.

Võ Nguyễn Châu Hân

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

11.

Võ Trần Thuỳ Hương

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

Cùng các SV là thành viên, CTV Ban HT-NCKH-QHQT và đại diện các tổ chức Đoàn TN, LCH SV các khoa đồng thời là thành viên Ban tổ chức. 

 

IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI 

08/08/2017 – 15/08/2017

:

Thông qua Kế hoạch và Giải thưởng năm 2017 ở Ban Giám hiệu và Đoàn trường.

15/08/2017 – 30/09/2017

:

Tuyên truyền giải thưởng đến các cơ sở Đoàn TN, Hội SV các khoa và sinh viên toàn trường.

01/09/2017 – 03/10/2017

:

Chuẩn bị công tác tổ chức cho giải thưởng.

02/10/2017  – 05/10/2017

:

Sinh viên nộp đề tài về cho Ban HT-NCKH-QHQT Đoàn trường

05/10/2017 – 10/10/2017

:

Kiểm tra văn phong của các đề tài

Lập Hội đồng chấm sơ khảo và chấm sơ loại

11/10/2017 –  25/10/2017

:

Lập Hội đồng khoa học, tổ chức đánh giá phản biện và chọn giải thưởng cấp khoa

26/10/2017 – 30/10/2017

:

Hội đồng các Khoa gửi kết quả về trường

01/11/2017 – 10/11/2017

:

Xem xét kết quả và đánh giá cấp trường

12/2017 – 02/2018

:

Chuẩn bị cho Lễ trao giải “UEH500 2017

Tháng 02/2018

:

Tổ chức Lễ Tôn vinh và trao giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc năm 2017.

 

V. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH GIẢI THƯỞNG

-      Nguồn tài chính giải thưởng lấy từ kinh phí ngân sách Đoàn trường, nguồn của sinh viên đóng tham gia và nguồn tài trợ từ các tổ chức xã hội.

 

 

 

Nơi nhận:

-  Đảng Ủy, BGH (để báo cáo)

-  Thành Đoàn (để báo cáo)

-  Lãnh đạo các Khoa/Ban (để thông tin)

-  Các sơ sở (để triển khai)

-  Lưu VT.

     

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

                 (Đã ký)

 

 

 

Đ/c DƯƠNG MINH MẪN

 

 

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Học tập - NCKH
  Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
  TB V/v Tuyển Cộng tác viên năm 2017 Ban Học tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường
  KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và Chuyên đề Đạo văn” 2017
  TB V/v tuyên truyền và giới thiệu tài năng - năng khiếu trẻ tham gia Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ thành phố năm 2017
  Khoa Quản trị - Chuỗi Bình luận Sự kiện Kinh tế 2017 - Chủ đề "Khởi nghiệp và Việc làm trong Thời đại Công nghiệp 4.0”
  KH Tổ chức chương trình “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH” năm 2017
  TB V/v Thu đề cương chi tiết tham gia giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”
  Đêm chung kết Sea to sea 2016
  Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2017
  KH Tố chức "Tuyển Cộng tác viên năm 2016" Ban Học tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn...

Nhằm tri ân các cán bộ Đoàn – Hội K39; đồng thời gặp gỡ, chào đón cán bộ Đoàn THPT K43 tham gia vào môi trường Đoàn – Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
- Tạo điều kiện giao...

TB V/v Tuyển thành viên Ban Tổ chức chương...

Chương trình Đào tạo và Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ - UEH Youth Leaders Programme là một chương trình đào tạo và phát triển những người trẻ ưu tú, dám dấn thân, dám...   (Đã đọc:1000)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
KH Tổ chức Chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH YOUTH LEADERS PROGRAMME” - Lần II
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
Đội Công tác xã hội - Tập huấn truyền thống
Doanh nghiệp tư nhân đào tạo ngoại ngữ Bắc Mỹ tuyển dụng vị trí Kinh doanh/ Khảo sát thị trường
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường