Trang chính
 
Tin tức » HT-NCKH-QHQT 24.09.2017 16:58
KH Tổ chức chương trình “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH” năm 2017
11.03.2017 13:05

Chương trình “Liên hoan Nghiên cứu khoa học Sinh viên UEH” năm 2016 (sau đây gọi tắt là “Liên hoan”) được tổ chức nhằm giới thiệu và tạo môi trường cho sinh viên tiếp cận với các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của Trường; tôn vinh các nhóm tác giả sinh viên có đề tài NCKH đạt giải cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2016; hướng dẫn sinh viên tham gia Giải thưởng “UEH 500” và “Nhà Kinh tế trẻ UEH”; tạo điều kiện để sinh viên giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các giảng viên và sinh viên đã và đang thực hiện nghiên cứu khoa học; khẳng định khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường với các trường bạn.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Số:  363 /KH-ĐHKT-QLKH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH” năm 2017

-------------

Căn cứ Quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2012/TT–BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3421/QĐ–ĐHKT–QLKH ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Theo đề xuất của Phòng QLKH-HTQT, BCH Đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch với các nội dung như sau:

       I.            Mục đích

Chương trình “Liên hoan Nghiên cứu khoa học Sinh viên UEH” năm 2016 (sau đây gọi tắt là “Liên hoan”) được tổ chức nhằm giới thiệu và tạo môi trường cho sinh viên tiếp cận với các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của Trường; tôn vinh các nhóm tác giả sinh viên có đề tài NCKH đạt giải cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2016; hướng dẫn sinh viên tham gia Giải thưởng “UEH 500” và “Nhà Kinh tế trẻ UEH”; tạo điều kiện để sinh viên giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các giảng viên và sinh viên đã và đang thực hiện nghiên cứu khoa học; khẳng định khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường với các trường bạn.

   II.            Yêu cầu

Chương trình được tuyên truyền và phổ biến, thu hút sinh viên quan tâm và tham gia, có sự chỉ đạo thống nhất từ Ban Chỉ đạo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng QLKH - HTQT với Ban Học tập Đoàn Trường cùng các Ban Học tập Đoàn khoa.

III.            Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: 01 ngày Chủ nhật, ngày 12/03/2017. Bao gồm:

-       Ngày hội: diễn ra từ 08g00 đến 11g45 tại sảnh cơ sở A và Khu vực giếng trời – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3;

-       Đêm Liên hoan: diễn ra từ 18g00 đến 21g00 tại Hội trường A.116 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3.

 IV.            Nội dung

1. Ngày hội “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH 2017”

1.1.           Lễ khai mạc Ngày hội “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH 2017”

-       Thời gian: 08g30 ngày Chủ nhật 12/03/2017, tại sảnh cơ sở A - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3;

-       Chương trình văn nghệ đầu giờ;

-       Đại diện Ban Học tập - Nghiên cứu Khoa học - Quan hệ Quốc tế Đoàn trường đọc diễn văn khai mạc chương trình;

-       Cắt băng khai mạc.

1.2.           Triển lãm công trình nghiên cứu Khoa học sinh viên UEH 2016

-       Thời gian triển lãm: từ 08g00 đến 11g00 ngày Chủ nhật 12/03/2017;

-       Nội dung triển lãm: các đề tài nghiên cứu Khoa học đạt giải cao trong hoạt động nghiên cứu Khoa học của trường và đạt giải Euréka, cấp Bộ sẽ được trưng bày cho sinh viên tham quan tại sảnh cơ sở A - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3;

-       Hoạt động tư vấn, hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu Khoa học;

-       Các hoạt động trò chơi, hoạt náo nhằm thu hút sinh viên và đẩy mạnh tuyên truyền cho hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên UEH.

1.3.           Gian hàng giới thiệu hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của các Khoa

-       Thời gian: từ 08g00 đến 11g00 ngày Chủ nhật 12/03/2017 tại sảnh cơ sở A - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3;

-       Giới thiệu hoạt động, thành tích liên quan học tập và nghiên cứu khoa học của các Khoa trong năm 2016;

-       Hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập của sinh viên chuyên ngành;

-       Các trò chơi tạo không khí ngày hội cho sinh viên khi tham gia.

1.4 Gian hàng “Phát sốt năm tốt”

-       Thời gian: từ 08g00 đến 11g00 ngày Chủ nhật 12/03/2017 tại sảnh cơ sở A - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3;

-       Giới thiệu sơ lược về “Sinh viên 5 tốt”;

-       Hoạt động tư vấn trao đổi kinh nghiệm thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”;

-       Các trò chơi nhỏ thu hút sinh viên.

2. Đêm tôn vinh “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH” năm 2016

-       Thời gian: từ 17g30 đến 21g30 ngày Chủ nhật 12/03/2017 tại sảnh cơ sở A - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3;

-       Văn nghệ, hoạt náo;

-       Phần lễ chào mừng đại biểu, khách mời;

-       Phát biểu của đại diện trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

-       Trao giải cho sinh viên sinh viên đạt giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2016, sinh viên đạt Giải thưởng “Đề tài môn học xuất sắc – UEH500 2016”;

-       Phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt;

-       Giao lưu, tương tác với sinh viên tham dự.

    V.            Thành phần tổ chức và tham dự

1.   Ban chỉ đạo

1.

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2.

TS. Trần Mai Đông

Trưởng phòng QLKH-HTQT

Phó ban

3.

TS. Nguyễn Quốc Khanh

Trưởng phòng TCHC

Thành viên

4.

ThS. Nguyễn Văn Đương

Phó trưởng phòng QLĐT-CTSV

Thành viên

5.

ThS. Nguyễn Thiện Duy

Trưởng phòng CTCT

Thành viên

6.

ThS. Bùi Quang Hùng

Trưởng phòng TC-KT

Thành viên

7.

TS. Lý Thị Minh Châu

Trưởng phòng ĐBCL-PTCT

Thành viên

8.

ThS. Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn TN trường

Thành viên

9.

Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội SV trường

Thành viên

2.   Ban tổ chức

1.

PGS.TS. Trần Tiến Khai

Phó Trưởng P. QLKH-HTQT

Trưởng ban

2.

ThS. Đặng Thị Bạch Vân

Trưởng B. HT-NCKH-QHQT 

Phó ban

3.

ThS. Nguyễn Quang Huy

Phòng QLKH-HTQT

Thành viên

4.

Nguyễn Thị Hoài Ân

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

5.

Lê Thị Vi Diệu

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

6.

Lê Thiện Bình

Thành viên Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

7.

Nguyễn Kim Ngân

Thành viên Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

8.

Cung Minh Đức

Thành viên Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

9.

Vũ Việt Thắng

Thành viên Ban TN-HTSV

Thành viên

10.

Phạm Nguyễn Khánh Linh

Cộng tác viên Ban TN-HTSV

Thành viên

11.

Trần Thị Thanh Trang

Cộng tác viên Ban TN-HTSV

Thành viên

Các sinh viên là thành viên, cộng tác viên của Ban Học tập - Nghiên cứu Khoa học - Quan hệ Quốc tế Đoàn trường, thành viên Ban Học tập Đoàn khoa, thành viên Ban Tình nguyện là thành viên Ban Tổ chức.

3. Thành phần tham dự:

-       Lãnh đạo Thành đoàn, Hội Sinh viên TP.HCM;

-       Lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các Khoa, các phòng ban chức năng và khách mời;

-       Các giảng viên có thành tích, kinh nghiệm hướng dẫn hoặc tổ chức NCKH trong sinh viên, đặc biệt là lực lượng giảng viên trẻ;

-       Các sinh viên tham gia, đạt giải các giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2016”, giải thưởng “Khoa học sinh viên- Euréka” của Thành Đoàn TP.HCM;

-       Các đơn vị, cá nhân và sinh viên khác có quan tâm.

 VI.            Tiến độ triển khai

15/12/2016 – 31/12/2016

:

Thành lập chương trình;

01/01/2017 – 15/01/2017

:

Trình dự thảo và thu thập ý kiến đóng góp;

16/01/2017 – 31/01/2017

:

Thống nhất ý kiến, thông qua chương trình chính thức;

01/02/2017 – 02/03/2017

:

Chuẩn bị công tác tổ chức;

02/03/2017 – 12/03/2017

:

Tuyên truyền chương trình rộng rãi đến sinh viên toàn trường;

12/03/2017

:

Tổ chức “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH 2017”.

 

VII.            Kinh phí

Kinh phí tổ chức “Liên hoan” được thực hiện theo Quy định hiện hành có liên quan và Dự toán ngân sách NCKH sinh viên của Trường năm 2017.

 

Nơi nhận:

-      BGH (để báo cáo);

-      BCĐ và BTC;

-      Các đơn vị liên quan;

-      Lưu: VT, QLKH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

 

.

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Học tập - NCKH
  Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
  TB V/v Tuyển Cộng tác viên năm 2017 Ban Học tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường
  KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và Chuyên đề Đạo văn” 2017
  KH Tổ chức Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017
  TB V/v tuyên truyền và giới thiệu tài năng - năng khiếu trẻ tham gia Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ thành phố năm 2017
  Khoa Quản trị - Chuỗi Bình luận Sự kiện Kinh tế 2017 - Chủ đề "Khởi nghiệp và Việc làm trong Thời đại Công nghiệp 4.0”
  TB V/v Thu đề cương chi tiết tham gia giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”
  Đêm chung kết Sea to sea 2016
  Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2017
  KH Tố chức "Tuyển Cộng tác viên năm 2016" Ban Học tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1136)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường