Trang chính
 
Tin tức » Tin tức » Thông báo 21.08.2017 07:26
TB V/v tổ chức lớp phát triển đoàn viên đợt 1 năm 2017 – Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931– 26/03/2017)
23.02.2017 08:26

Căn cứ vào kế hoạch số -KH/ĐHKT-ĐTN ngày /02/2017 cùa Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức kết nạp đoàn viên mới - “Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam”, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau:

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:  250 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức lớp phát triển đoàn viên đợt 1 năm 2017 –  Chào mừng 86 năm ngày

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931– 26/03/2017)

 -----------

Căn cứ vào kế hoạch số -KH/ĐHKT-ĐTN ngày /02/2017 cùa Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức kết nạp đoàn viên mới - “Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN – TIẾN ĐỘ                                                                  

1. Tổ chức lớp Cảm tình Đoàn

- Thời gian: 8 giờ 00, ngày 12/03/2017 (Chủ nhật)

- Địa điểm: (thông báo sau)

- Chương trình:

Thời gian

Nội dung

 

8h00 - 8h15

Điểm danh, ổn định lớp học.

 

8h15 - 9h15

Tìm hiểu sơ lược về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử thành lập của tổ chức Đoàn và truyền thống anh hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Quyền và nghĩa vụ của người Đoàn viên.

Vai trò của người Đoàn viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

 

9h15 – 10h00

Làm việc nhóm trả lời câu hỏi trắc nghiệm và thảo luận các vấn đề về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 

10h00 – 10h30

Làm bài thu hoạch.

 

10h30 – 10h45

Tổng kết lớp học.

         

 

2. Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới

Lễ kết nạp đoàn viên mới đợt 1 năm 2017 sẽ được tổ chức dự kiến vào ngày 26/03/2016, do Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường và các cơ sở Đoàn phụ trách tổ chức. 

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 

TIẾN ĐỘ

CÔNG TÁC

PHỤ TRÁCH

 

06/2 – 16/02/2017:

Làm kế hoạch, thông báo công tác phát triển Đoàn viên đợt 1 năm 2017.

Đoàn trường

 

20/02/2017:

Triển khai công tác phát triển Đoàn viên.

Đoàn trường và các Đoàn khoa

 

21/02 – 26/02/2017:

Triển khai công tác phát triển Đoàn viên đến các chi đoàn trực thuộc.

Đoàn khoa

 

26/02 – 02/03/2017:

Đoàn khoa tổng hợp danh sách thanh niên tham gia lớp Cảm tình Đoàn bằng file và văn bản giấy gửi về Đoàn trường.

Đoàn khoa

 

03/03 – 07/03/2017:

Kiểm tra và thông báo danh sách sinh viên tham gia lớp Cảm tình Đoàn.

Đoàn trường

 

12/03/2017:

Tổ chức lớp Cảm tình Đoàn

Đoàn trường và các Đoàn khoa

 

12/03/2017:

Chấm bài thu hoạch

Đoàn trường

 

13/03/2017:

Thông báo kết quả Lớp cảm tình Đoàn

Đoàn trường

 

14/03/2017:

Họp hướng dẫn công tác tổ chức lễ kết nạp Đoàn.

Đoàn trường và các Đoàn khoa

 

15/03 – 22/03/2017:

Nhận hồ sơ đề nghị chuẩn y từ các Đoàn khoa (email và văn bản giấy).

Đoàn trường

26/03/2017:

Tổ chức lễ kết nạp Đoàn

Đoàn trường và các Đoàn khoa

       

 

III. HỒ SƠ PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN

1. Hồ sơ đăng ký tham gia lớp cảm tình Đoàn

- Danh sách đăng ký tham gia lớp cảm tình Đoàn. (theo mẫu 01)

- 02 tấm hình 3x4 (ghi Họ tên, lớp, khóa, đơn vị phía sau hình)

- Chi phí tổ chức lớp học, làm sổ Đoàn, thẻ Đoàn, huy hiệu Đoàn là 15.000/người.

2. Hồ sơ đề nghị chuẩn y kết nạp đoàn viên mới

- Công văn đề nghị chuẩn y kết nạp đoàn viên mới của BCH cơ sở Đoàn;

- Danh sách trích ngang cảm tình Đoàn đạt kết quả hoàn thành lớp học (Mẫu 02)

- Giấy đảm bảo của đoàn viên trong chi đoàn cho mỗi cảm tình Đoàn (Mẫu 04)

- Biên bản họp xét kết nạp Đoàn của Chi đoàn (Mẫu 05)

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

- Tất cả các danh sách phải thực hiện theo mẫu biểu thống nhất của Đoàn trường (theo mẫu trong Hướng dẫn quy trình phát triển Đoàn viên mới – Sổ tay Đoàn – Hội, mục VIII, phần 5).

- Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ là Ủy viên BCH Đoàn khoa/Viện/LCĐ phụ trách công tác tổ chức tham gia Ban Tổ chức cấp trường và phụ trách công tác phát triển đoàn viên mới tại đơn vị. Gửi thông tin liên lạc của cán bộ này về mail: bantochuc@ueh.edu.vn và diemmynguyen0901@gmail.com. Hạn chót: 16h30 ngày 20/02/2017.

- Cán bộ phụ trách phát triển đoàn viên mới của cơ sở xem Quy trình hướng dẫn tại Sổ tay Đoàn – Hội, mục VIII, phần 5.

- Gửi các văn bản yêu cầu của kế hoạch về mail: bantochuc@ueh. edu.vn và diemmynguyen0901@gmail.com.

- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Diễm My – Thành viên Ban Tổ chức Xây dựng Đoàn qua email: diemmynguyen0901@gmail.com và số ĐT:0989.728.472.

Để thực hiện công tác phát triển đoàn viên được tốt, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn thông tin đầy đủ, chính xác đến chi đoàn trực thuộc và thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- Các Đoàn khoa/Viện/LCĐ;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

Quan Hán Xương

 

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Tin tức - Thông báo
  Cập nhật tình hình quyên góp ủng hộ đồng bào, nhân dân miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng lũ lụt
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017
  Tb V/v chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” - Năm 2017
  Tb V/v mời Hội viên, sinh viên, học sinh tham gia “Ngày hội của những người tình nguyện năm 2017” và Lễ tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2017
  Thử tài đầu tư cùng “TRADE PRO 2017”
  TB V/v chương trình Học bổng Lotte Mùa Thu - Năm 2017
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017
  NaMilux đồng hành cùng CDTN Sinh viên Kinh tế 2017
  TB V/v mời hội viên, sinh viên tham gia ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông”
  TB V/v Ban hành Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4780)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường