Trang chính
 
Tin tức » Văn bản Đoàn-Hội » Kế hoạch - Hướng dẫn 20.09.2017 05:16
KH Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH” Năm 2016
22.02.2017 16:52

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Nhằm tuyên dương các cán bộ Đoàn – Hội có quá trình rèn luyện, phấn đấu tốt trong học tập, công tác, có đóng góp tích cực cho công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên trường, thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

(TẢI FILE TẠI ĐÂY)


THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:248 -KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH”

Năm 2016

***

I. MỤC ĐÍCH

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Nhằm tuyên dương các cán bộ Đoàn – Hội có quá trình rèn luyện, phấn đấu tốt trong học tập, công tác, có đóng góp tích cực cho công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên trường, thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

II. ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN – DANH HIỆU

1.     Đối tượng

-       Cán bộ Đoàn – Hội cấp chi đoàn, chi hội;

-       Cán bộ Đoàn – Hội cấp Khoa/Viện/KTX;

-       Cán bộ Đoàn – Hội cấp trường;

-       Ban điều hành, ban chủ nhiệm các CLB/đội/nhóm cấp khoa;

-       Ban điều hành, ban chủ nhiệm các CLB/đội/nhóm cấp trường.

Lưu ý: Tất cả các chức vụ trên được đảm nhiệm trong năm 2016 và ít nhất đến tháng 10/2016.

2.     Tiêu chuẩn

a.     Về học tập:

Có điểm trung bình học tập năm 2016 đạt từ 7.0 trở lên, điểm tích lũy đạt từ 6.5 trở lên và không có học phần còn nợ điểm.

Lưu ý: Điểm học tập sẽ được tính theo công thức bình quân gia quyền và đến thời điểm cập nhật mới nhất của Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên.

b.     Về công tác:

-       Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016; có giấy khen của Đoàn, Hội trường hoặc tương đương trở lên (năm 2016);

-       Đơn vị phụ trách được phân loại xuất sắc năm 2016;

-       Có ý tưởng, giải pháp hay, sáng tạo, thiết thực, có hiệu quả cho hoạt động tại cơ sở Đoàn – Hội, được khen thưởng dưới các hình thức.

c.      Về rèn luyện – tập hợp sinh viên:

-       Xếp loại rèn luyện đoàn viên năm học 2016: đạt từ Khá trở lên.

-       Có điểm rèn luyện sinh viên năm 2016: đạt từ 80 điểm/ học kỳ trở lên. Điểm RLSV sẽ được tính đến thời điểm cập nhật mới nhất của Phòng Công tác chính trị;

-       Là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện.

-       Có ý thức tổ chức kỷ luật, đóng góp tích cực cho công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên.

-       Có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, hội viên, sinh viên.

-       Không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của nhà trường.

-       Ưu tiên các đồng chí đạt giải thưởng, danh hiệu sinh viên; giải thưởng về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội trong và ngoài trường.

3.     Danh hiệu

-       Đoàn – Hội trường sẽ chọn 30 đồng chí đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH” năm 2016;

-       Trong 30 đồng chí đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH”, Đoàn – Hội trường tiếp tục xét chọn 10 đồng chí đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu UEH” năm 2016;

-       Danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH” năm 2016 sẽ do đoàn viên, hội viên cùng đại diện Đoàn – Hội các khoa, KTX, CLB, Đội, Nhóm, BTV Đoàn trường, BTK Hội SV trường bỏ phiếu bình chọn.

Lưu ý: Số lượng danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH” “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu UEH” có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo tình hình thực tế và do Hội đồng bình chọn quyết định.

4.     Khen thưởng

-         Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH:

Giấy chứng nhận của Đoàn – Hội trường + Biểu trưng + Hiện kim

-         Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu UEH:

Giấy chứng nhận của Đoàn – Hội trường + Biểu trưng + Hiện kim

-         Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH:

Giấy chứng nhận của Đoàn – Hội trường + Biểu trưng + 01 máy tính bảng (trị giá tương đương 12.000.000 đồng).

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

-         Bước 1: Các cơ sở Đoàn – Hội thông báo đến các đối tượng theo đúng tiêu chuẩn trên để tiến hành khai bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu BC01) bản báo cáo ý tưởng, giải pháp hoạt động hiệu quả của ứng cử viên danh hiệu cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu tại đơn vị trong năm 2016 (theo mẫu BC02). Sau đó tiến hành nhận hồ sơ của các cá nhân, họp xét và gửi toàn bộ hồ sơ đủ tiêu chuẩn về Văn phòng Đoàn trường, hạn chót là 16g00 ngày 15/03/2017. Hồ sơ bao gồm:

Ø Gửi văn bản giấy:

o   Công văn giới thiệu: của Đoàn khoa/Viện có xác nhận của Chi ủy – Ban Chủ nhiệm khoa/Viện; của BTK LCH KTX có xác nhận của Ban Giám đốc KTX; của các CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn – Hội trường.

o    Bản khai thành tích cá nhân (có dán ảnh) từ 01/01/2016 đến thời điểm khai hồ sơ (Mẫu BC01).

o   Báo cáo ý tưởng, giải pháp hoạt động hiệu quả của ứng cử viên tại đơn vị trong năm 2016 đến nay (Mẫu BC02): đối với hoạt động của Đoàn – Hội trường có xác nhận của thường trực Đoàn – Hội trường; của Đoàn – Hội khoa/Viện và CLN/Đ/N trực thuộc có xác nhận của Bí thư Đoàn khoa/Viện, của KTX có xác nhận của Ban Giám đốc KTX; của CLB/Đ/N trực thuộc Đoàn – Hội trường có xác nhận của thường trực Ban chủ nhiệm/ Ban điều hành.

o   Bảng điểm học tập, bản photo thẻ hội viên, bản photo các giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen (trong thời gian từ tháng 01 – 12/2016).

Ø Gửi file qua email về địa chỉ: bantochuc@ueh.edu.vn:

o   Công văn giới thiệu: của Đoàn khoa/Viện, BTK LCH KTX, các CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn – Hội trường.

o   Bảng tóm tắt thành tích của các ứng viên (Mẫu BC03)

o   Mỗi ứng viên nộp năm (05) tấm ảnh cá nhân, trong đó: 02 ảnh chân dung ½ người, khuyến khích các ảnh tham gia các hoạt động Đoàn – Hội trường hoặc các hoạt động công tác xã hội bên ngoài trường. Lưu ý: các ảnh phải là ảnh cá nhân và có kích thước tối thiểu 1Mb.

-         Bước 2: BTC tiến hành kiểm tra hồ sơ đảm bảo đủ tiêu chuẩn trình Hội đồng bình chọn.

-         Bước 3: Hội đồng bình chọn tiến hành xét chọn danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc”, “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu” năm 2016.

-         Bước 4: Thông tin danh sách được chọn danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH”, “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu UEH” năm 2016 trên website Đoàn – Hội trường để sinh viên bình chọn danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH” năm 2016.

-         Bước 5: Đại diện thường trực của Đoàn khoa/Viện, LCH SV khoa/KTX, các CLB, đội, nhóm thuộc trường cùng BTV, BTK Hội SV trường tiến hành bỏ phiếu bình chọn danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH” năm 2016 căn cứ trên danh sách 03 ứng cử viên có kết quả bình chọn cao nhất của đoàn viên, hội viên trên website.

-         Bước 6: Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường sẽ tổ chức tuyên dương cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu trong chương trình kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017) và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 – 2019.

IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC – HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN

1. Hội đồng bình chọn

1.     ThS. Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn trường

Chủ tịch

2.     Đ/c Dương Minh Mẫn

Phó Bí thư TT Đoàn trường

Phó Chủ tịch

3.     Đ/c Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó Chủ tịch

4.     ThS. Đặng Thị Bạch Vân

Phó Bí thư Đoàn trường

Thành viên

5.     Đ/c Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

6.     Đ/c Đặng Ngọc Thùy Dung

CTV ban TCXD Đoàn

Thư ký

Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường là thành viên Hội đồng bình chọn.

2. Thành lập ban tổ chức

1.     ThS. Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

2.     Đ/c Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban

3.     ThS. Đặng Thái Thịnh

Phó Trưởng P.CNTT trường

Thành viên

4.     Đ/c Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

5.     Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Thành viên

6.     Đ/c Đào Thị Phương Thảo

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

7.     Đ/c Nguyễn Văn Phố

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

8.     Đ/c Lâm Cổ Quốc Vương

Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Thư ký HSV trường

Thành viên

9.     Đ/c Lê Tuấn Hà

Ủy viên Ban Thư ký HSV trường

Thành viên

10.          Đ/c Nguyễn Thị Diễm My

Thành viên Ban TCXD Đoàn trường

Thành viên

11.          Đ/c Đặng Ngọc Thùy Dung

CTV Ban TCXD Đoàn trường

Thành viên

12.          Đ/c Nguyễn Kim Uyên

CTV Ban TCXD Đoàn trường

Thành viên

13.  Đ/c Phạm Nguyễn Khôi Nguyên

Trưởng nhóm Truyền thông Sinh viên

Thành viên

14.          Đ/c Trần Hữu Trí

Thành viên BĐH nhóm Truyền thông SV

Trưởng EKIP STV

Thành viên

Cùng các đồng chí thành viên, cộng tác viên ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường và thành viên nhóm Truyền thông sinh viên là thành viên ban tổ chức.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- 23/12 – 26/12/2016

:

Xây dựng kế hoạch, thông qua BTV Đoàn, BTK Hội SV trường;

- 20/02 – 15/03/2017

:

Tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ;

- 16g00 ngày 15/03/2017

:

Hạn chót tiếp nhận hồ sơ;

- 15/03 – 19/03/2017

:

Tổng hợp danh sách đề nghị, kiểm tra tiêu chuẩn và bổ sung hồ sơ (nếu có);

- 20/03/2017

:

Hội đồng tổ chức bình chọn, thông báo kết quả bình chọn 30 “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH” năm 2016;

- 21/03 – 16/04/2017

:

+ Bình chọn trực tuyến “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất”;

+ Công tác chuẩn bị tuyên dương;

- 17/04 – 18/04/2017

:

Cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt cấp trường, cơ sở và CLB/Đ/N bỏ phiếu bình chọn “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH”;

- Tháng 4/2017

:

Tổ chức lễ tuyên dương.

 

 

Nơi nhận:

-    Thành Đoàn: TNTH, TC;

-    Đảng ủy – Ban Giám hiệu;

-    BTV Đoàn, BTK HSV trường;

-    Các cơ sở Đoàn – Hội, CLB/Đ/N;

-    Các thành viên BTC;

-    Website Đoàn – Hội trường;

-    Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

ThS. Phan Ngọc Anh

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Văn bản Đoàn - Hội
  QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
  QĐ V/v đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
  KH Tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2017
  KH Tổ chức kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22
  KH Tổ chức chương trình "Just Speak up! 2017”
  KH Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
  KH Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thắt nút dây, lều trại cho cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Tài chính công nhiệm kỳ XVII (2016 – 2017)
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing nhiệm kỳ XI (2016 – 2017)


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn...

Nhằm tri ân các cán bộ Đoàn – Hội K39; đồng thời gặp gỡ, chào đón cán bộ Đoàn THPT K43 tham gia vào môi trường Đoàn – Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
- Tạo điều kiện giao...

TB V/v Tuyển thành viên Ban Tổ chức chương...

Chương trình Đào tạo và Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ - UEH Youth Leaders Programme là một chương trình đào tạo và phát triển những người trẻ ưu tú, dám dấn thân, dám...   (Đã đọc:1000)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
KH Tổ chức Chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH YOUTH LEADERS PROGRAMME” - Lần II
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
Đội Công tác xã hội - Tập huấn truyền thống
Doanh nghiệp tư nhân đào tạo ngoại ngữ Bắc Mỹ tuyển dụng vị trí Kinh doanh/ Khảo sát thị trường
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường