Trang chính
 
Tin tức » Tin tức » Thông báo 21.08.2017 07:25
KH Tổ chức lớp tập huấn dã ngoại cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
09.02.2017 17:14

Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lý thuyết và thực hành nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 243-KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp tập huấn dã ngoại cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017

-----------

I.                   MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

-         Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lý thuyết và thực hành nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

-         Thông qua lớp tập huấn tạo nguồn cán bộ Đoàn – Hội, chuẩn bị nhân sự cho các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc;

-         Mỗi cán bộ Đoàn – Hội sau khi được tập huấn phải chủ động gia tích cực vào việc xây dựng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ngày càng vững mạnh.

II.               NỘI DUNG

1.      Đối tượng tham gia:

-         Bí thư chi đoàn, Phó Bí thư chi đoàn  K40, K41, K42 ĐHCQ;

-         Chi hội trưởng, Chi hội phó K40, K41, K42 ĐHCQ;

-         Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm CLB - Đội - Nhóm trực thuộc khoa;

-         Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm CLB/Đ/N cấp trường;

-         Ủy viên BCH Đoàn Khoa/Viện - Liên chi hội Sinh viên Khoa/Ký túc xá;

-         UVBCH Liên chi đoàn CBVC;

-         Thành viên Ban chuyên môn trực thuộc Đoàn – Hội trường;

-         Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường – Hội Sinh viên trường.

-         Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn Giảng viên;

2.      Nội dung tập huấn:

+ Tập huấn kỹ năng dựng lều trại.

+ Tập huấn kỹ năng tổ chức các trò chơi: teambuilding, tập hợp thanh niên.

+ Tập huấn kỹ năng tổ chức lửa trại, trò chơi lớn…

+ Gala dinner với các tiết mục đặc sắc từ các cụm;

3.      Thời gian – Địa điểm:

o   Thời gian: 06g00 ngày 04/03/2017 đến 10h00 ngày 05/03/2017

o   Địa điểm: Zenna Pool Camp (Long Hải – Bà Rịa)

III.            TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.      Thành lập Ban tổ chức:

   1.       

Đ/c Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

   2.       

Đ/c Dương Minh Mẫn

Phó Bí thư TT Đoàn trường

Phó ban TT

   3.       

Đ/c Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban

   4.       

Đ/c Đặng Thị Bạch Vân

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban

   5.       

Đ/c Trần Nhật Hoàng

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn
- Chủ tịch Hội Sinh viên

Thành viên TT

   6.       

Đ/c Ngô Đức Tiên

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

Thành viên

   7.       

Đ/c Nguyễn Văn Phố

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

Thành viên

   8.       

Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

   9.       

Đ/c Đào Thị Phương Thảo

Ủy viên BTV

Thành viên

10.     

Đ/c Nguyễn Ái Vi

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

11.     

Đ/c Nguyễn Song Thiên Kim

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

12.     

Đ/c Lâm Cổ Quốc Vương

UVTK HSV Trường

Thành viên

13.     

Đ/c Nguyễn Thanh Thảo

UVTK HSV Trường

Thành viên

14.     

Đ/c Lê Tuấn Hà

UVBTK HSV trường

Thành viên

15.     

Đ/c Đinh Thị Thu Thủy

UVBTK HSV trường

Thành viên

16.     

Đ/c Nguyễn Hồng Tố Nguyên

UVBTK HSV trường

Thành viên

            Cùng các đồng chí là thành viên Ban TCXD Đoàn, Ban PT-TN Đoàn trường và các đồng chí phụ trách các đơn vị tham gia cũng là thành viên ban tổ chức.

2.      Thành lập cụm lớp tập huấn:

Cụm trưởng: Kế toán, Kinh doanh quốc tế - Marketing, Tài chính, Ngân hàng

CỤM

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

 

1.      Kế toán

2.      Quản trị

3.      Lý luận chính trị

4.      CLB/Đ/N cấp trường; Ban Chuyên môn Đoàn - Hội trường

Phụ trách nội dung Gala Diner

 

5.      KQM

6.      HTKD

7.      Kinh tế

8.      Tài chính công

Phụ trách nghi thức đốt lửa trại

 

9.      Tài chính

10. Viện du lịch

11. KTX 135

12. Ngoại ngữ kinh tế

Trò chơi lửa trại

 

13.  Ngân hàng

14.  Viện Đào tạo Quốc tế

15.  Luật

16. KTX 43-45

17.  Toán – Thống kê

Trò chơi lớn

3.      Tiến độ thực hiện:

-         11/01 – 18/01/2017

Hoàn thành dự thảo kế hoạch

-         06/02 – 08/02/2017

Triển khai đến các cơ sơ Đoàn – Hội

-         14/02/2017

Khảo sát và lên chương trình tập huấn dã ngoại

-         09/02 – 28/02/2017

Nộp danh sách cán bộ tham dự chương trình tập huấn

-         09/02 – 02/03/2017

Các đơn vị phối hợp chuẩn bị nội dung tập huấn dã ngoại theo yêu cầu của ban tổ chức.

-         04/03 – 05/03/2017

Tổ chức tập huấn

4.      Hình thức đăng ký:

-         Bí thư chi đoàn, Phó Bí thư chi đoàn; chi hội trưởng, chi hội phó K40; K41; K42 Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ - đội - nhóm trực thuộc khoa, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa/Viện - Liên chi hội Sinh viên khoa/ Ký túc xá đăng ký cho Khoa/Viện/KTX hạn chót ngày 27/02/2017.

-         Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ - đội - nhóm cấp trường; UVBCH Chi đoàn CBCC, ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường – Hội Sinh viên trường, thành viên ban chuyên môn Đoàn trường đăng ký trực tiếp về VP Đoàn – Hội trường hạn chót 28/02/2017.

-         Các Khoa/KTX tổng hợp danh sách và kinh phí nộp về VP Đoàn – Hội trường hạn chót 01/03/2017 (theo mẫu) – gặp Đ/c Trần Nhật Hoàng – Chủ tịch HSV trường.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

 

Phan Ngọc Anh

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Tin tức - Thông báo
  Cập nhật tình hình quyên góp ủng hộ đồng bào, nhân dân miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng lũ lụt
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017
  Tb V/v chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” - Năm 2017
  Tb V/v mời Hội viên, sinh viên, học sinh tham gia “Ngày hội của những người tình nguyện năm 2017” và Lễ tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2017
  Thử tài đầu tư cùng “TRADE PRO 2017”
  TB V/v chương trình Học bổng Lotte Mùa Thu - Năm 2017
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017
  NaMilux đồng hành cùng CDTN Sinh viên Kinh tế 2017
  TB V/v mời hội viên, sinh viên tham gia ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông”
  TB V/v Ban hành Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4780)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường