Trang chính
 
Tin tức » Văn bản Đoàn-Hội » Hệ thống văn bản 25.09.2017 07:31
Đề án triển khai thực hiện Phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2015
29.04.2015 08:16

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, về việc triển khai Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM 

Số: 01/ĐA-ĐHKT-HSV 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

                                            

ĐỀ ÁN

Triển khai thực hiện Phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2015

---------------

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, về việc triển khai Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào, với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thực hiện khẩu hiệu hành động của Hội Sinh Viên Việt Nam nhiệm kì 2013 -2018: “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập – sáng tạo – tình nguyện – hội nhập”. 

- Từng bước chuyển Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” trở thành Phong trào “Sinh viên 5 tốt”

- Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

- Tạo điều kiện, môi trường, động lực cũng như hỗ trợ cho sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong; học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; rèn luyện thể chất, thể thao; cũng như các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tích cực chủ động hội nhập quốc tế; trang bị hành trang cho con đường lập thân lập nghiệp, tạo công danh; đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Phong trào “Sinh viên 5 tốt” phải được triển khai rộng rãi trong Hội viên, sinh viên tại tất cả các cơ sở Hội, trên cơ sở kế thừa kết quả của các cuộc vận động “Sinh Viên 5 tốt” những năm vừa qua. Phong trào không những phải đi vào chiều sâu mà còn phải được nhân ra chiều rộng, phát hiện được nhân tố tích cực để động viên, khen thưởng, và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn phấn đấu đạt được.

- 100% Liên chi hội Sinh viên các Khoa/KTX triển khai tổ chức hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt"; có giải pháp đôn đốc, bám sát kiểm tra, hỗ trợ để Hội viên, sinh viên thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

- 100% chi hội triển khai và thực hiện sổ quản lý sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu.

- Các hoạt động bình chọn “Sinh viên 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ từ chi hội, đến cấp Hội sinh viên  trường.

- Mỗi thành tích phải được chứng minh cụ thể. Riêng trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ phải còn giá trị theo quy định.

- Tổ chức đêm tuyên dương thực sự đêm hội của “Sinh viên 5 tốt” – trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng và tiết kiệm.

- Kết nối và phát huy các gương “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương.

II. NỘI DUNG  BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG:

1.             Đối tượng:

Là sinh viên thuộc các năm 2, 3, 4 hệ đại học chính quy tập trung (Khóa 38, 39, 40) đang học tập tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM

2.      Tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”: 

2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt: đạt các tiêu chuẩn sau: 

2.1.1 Tiêu chuẩn bắt buộc:

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú, nơi công cộng.

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên  

- Phân tích chất lượng Đoàn viên cuối năm (đối với Hội viên là Đoàn viên) đạt xuất sắc.

2.1.2 Tiêu chuẩn khác:

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

- Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

- Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về cấp trường trở lên các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là điển hình được biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

 

2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt:

2.2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:

- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không gian lận trong thi cử, không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.

- Điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 7,5/10 đối với tất cả các chuyên ngành.

2.2.2. Tiêu chuẩn khác:

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

Có chứng chỉ (Giấy chứng nhận) hoàn thành các khóa học chuyên môn nghiệp vụ phục vụ lĩnh vực kinh tế: Nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ tài chính, thẩm định giá, Thiết kế - Đồ họa, Marketing…

- Có đề tài nghiên cứu khoa học tham dự UEH500 hoặc Nhà kinh tế trẻ (tham gia với tư cách là chủ nhiệm đề tài hoặc đồng tác giả của đề tài hoặc thành viên nhóm nghiên cứu đề tài) và đoạt giải trong năm học 2014 - 2015.

- Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka hoặc tham gia giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp thành phố và trung ương.

- Có ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang theo học, đăng tải trên các sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành của trường hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp trường trở lên.

- Là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học thuật cấp trường, cấp thành, quốc gia và quốc tế.

- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn/học thuật cấp trường, cấp thành (có giấy chứng nhận) và toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.

2.3. Tiêu chuẩn Thể lực tốt:

Đạt 01 trong các tiêu chuẩn sau: 

- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” của năm học (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành).

- Là Vận động viên tham gia thi đấu tại Hội thao cấp trường, Khoa/KTX, liên Khoa/KTX (có giấy chứng nhận).

* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

Ưu tiên xét chọn:

- Đạt thành tích cao trong các hội thao cấp trường, thành phố trở lên trong năm (Giải 1, giải 2, giải 3, khuyến khích hoặc tương đương).

- Là thành viên đội tuyển cấp trường, tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

2.4. Tiêu chuẩn Tình nguyện tốt:

Đạt 01 trong các tiêu chuẩn sau: 

- Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ một trong các chiến dịch: chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế, Chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi.

- Tham gia ít nhất 05 hoạt động tình nguyện/năm.

- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

 

2.5. Tiêu chuẩn Hội nhập tốt:

2.5.1. Về ngoại ngữ:

Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1(CEFR) hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B2 hoặc tương đương bằng B2 (CEFR) (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Riêng đối với sinh viên đã có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo Phụ lục quy đổi đính kèm).

- Tham gia và đạt giải ba trở lên các cuộc thi kiến thức ngoại ngữ (được hiểu là cuộc thi tìm hiểu ngoại ngữ hoặc cuộc thi sử dụng ngoại ngữ để trình bày) từ cấp trường trở lên.

- Về chứng nhận ngoại ngữ: chấp nhận các chứng nhận, chứng chỉ ngoại ngữ do Trung tâm ngoại ngữ của trường trong các đợt thi thử, thi xếp lớp, thi cuối Khóa; các chứng chỉ của các Trung tâm ngoại ngữ liên kết với Đoàn - Hội Sinh viên trường.

2.5.2. Về kỹ năng: Đạt một trong các tiêu chí sau:

- Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng.

- Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường trở lên.

- Là giảng viên các lớp huấn luyện kỹ năng từ cấp trường trở lên.

- Nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.

2.5.3. Hoạt động giao lưu quốc tế:

- Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

 

v Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:

- Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn - Hội, tuyên truyền và giới thiệu ít nhất 01 (một) sinh viên trong năm gia nhập tổ chức Hội (đối với Hội viên), giúp đỡ và giới thiệu ít nhất 01 (một) sinh viên (đối với trường không có tổ chức Hội) hoặc 01 (một) Hội viên (đối với những trường có tổ chức Hội) kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (không áp dụng đối với các Chi Đoàn, Chi Hội 100% Đoàn viên, Hội viên).

- Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 2 lần trong năm hoặc tham gia tích cực vào Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia).

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”:

1.      Phương pháp đánh giá, xét chọn

- Hội Sinh viên trường căn cứ Hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh xây dựng tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt”; công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt đối với các hội viên, sinh viên đăng ký, thực hiện và đạt các tiêu chuẩn đặt ra.

- Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:

+ Cấp Chi hội.

·        Đối với các khoa thành phần: Ban Chấp hành Chi Hội, Bí thư Chi Đoàn, Lớp trưởng, Giáo viên chủ nhiệm.

·        Đối với KTX: Ban chấp hành chi hội, đại diện Ban thư ký LCH Sinh viên KTX

+ Cấp Liên chi Hội: Liên chi Hội trưởng, các Liên chi Hội phó, Bí thư Đoàn khoa, đại diện Chi ủy -  Ban Chủ nhiệm khoa (Đối với KTX là Ban Giám đốc KTX).

+ Cấp trường: Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, đại diện phòng Công tác Chính trị sinh viên, đại diện Phòng Đào tạo. Mời lãnh đạo Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường làm lãnh đạo Hội đồng.

- Danh hiệu“Sinh viên 5 tốt” cấp khoa do Ban Thư ký Hội Sinh viên trường công nhận, tặng Giấy Chứng nhận; cấp trường do Ban giám hiệu tặng Giấy khen.

2.      Quy trình xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường :

Bước 1: Liên chi hội sinh viên các Khoa/KTX cụ thể hóa kế hoạch của Hội Sinh viên trường. Triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Hội viên, sinh viên các chi hội trực thuộc về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tiến hành cho sinh viên đăng ký thực hiện chương trình, có biện pháp hiệu quả để kiểm tra, đôn đốc song song với việc hỗ trợ cho các sinh viên đăng kí xét chọn “ Sinh viên 5 tốt”.

Bước 2: Hội đồng bình chọn chi hội họp xét tổng hợp những hồ sơ đạt tiêu chuẩn gửi lên Liên chi hội sinh viên Khoa/KTX

Bước 3: Hội đồng bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa/KTX họp để xét chọn sinh viên hội đủ các tiêu chuẩn được qui định. Hoàn thành hồ sơ và gửi công văn giới thiệu về Hội Sinh viên trường.

Bước 4: Hội Sinh viên trường sẽ tổng hợp các hồ sơ và thành lập hội đồng cấp trường xét chọn và đề nghị bằng khen các cấp, giấy chứng nhận cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt

Bước 5: Hội sinh viên trường tổ chức tuyên dương điển hình “Sinh viên 5 tốt năm 2015” trong đêm hội “Truyền thống Sinh viên - Học Sinh 9/1” dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm 2016

3.      Tiến độ thực hiện:

-         04 - 05/2015: Triển khai hướng dẫn đến sơ sở.

-         02/05 - 16/05/2015: Các khoa, KTX hoàn thành hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa chậm nhất là 16h00 ngày 30/06/2015,  gửi sổ quản lý Sinh viên 5 tốt và gửi phương án tổ chức Lễ phát động về Hội sinh viên trường chậm nhất là 30/06/2015 (Theo mẫu 01) về Email hoisinhvien@ueh.edu.vnsv5t.ueh@gmail.com

-         30/06/2015: Gửi báo cáo về việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại đơn vị (Theo Mẫu 02)

-         03/2015 – 10/2015: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra chéo việc triển khai thực hiện tại các đơn vị

-         30/09/2015: Họp cơ sở triển khai công tác tổng kết “Sinh viên 5 tốt”

-         30/09 – 19/10/2015: Thông báo đến sinh viên, hoàn thành hồ sơ cá nhân.

-         19/10 – 26/10/2015: Hội đồng bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi Hội, cấp Khoa/KTX xét chọn.

-         26/10 – 31/10/2015: Gửi hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” hoàn chỉnh về Vp Đoàn TN – Hội SV trường (B109 – Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10)

-         31/10 – 05/11/2015: Hội Sinh viên trường thành lập hội đồng bình chọn cấp trường và tổ chức xét chọn “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

-         05/11 – 01/12/2015: Công tác liên hệ chuẩn bị Ngày hội sinh viên 5 tốt và lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”.

-         02/12 – 09/12/2015: Gặp mặt các “Sinh viên 5 tốt” được bình chọn tuyên dương

-         10/01/2016 – 11/01/2016: Ngày hội Sinh viên 5 tốtLễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt trường ĐH Kinh tế Tp. HCM.

 

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Hội SV
  TB V/v chương trình học bổng “Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ” - Năm 2017
  TB THÔNG BÁO V/v chương trình học bổng dài hạn Golden Hill - Năm 2017
  HD Quy trình tổ chức Đại hội – Hội nghị các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường
  TB V/v tổ chức Đại hội các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường
  QĐ V/v thành lập các chi hội khóa 42 giai đoạn chuyên ngành – ĐHCQ và phân công quản lý
  Phân công Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2017 - 2018
  TB V/v giới thiệu chữ ký của Thường trực Hội Sinh viên trường Nhiệm kỳ X (2015 – 2018)
  QĐ chuẩn y kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2015-2018)
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Tài chính công
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Lý luận chính trị


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1146)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường