Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

TB V/v chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn khóa 39 (2013 – 2017) Đại học chính quy năm 2017
15.06.2017

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên khóa 39 (2013 – 2017) ĐHCQ chuyển sinh hoạt Đoàn sau khi tốt nghiệp ra trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo thời gian và quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 299 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP.  Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn khóa 39 (2013 – 2017)
Đại học chính quy năm 2017

----------------------

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên khóa 39 (2013 – 2017) ĐHCQ chuyển sinh hoạt Đoàn sau khi tốt nghiệp ra trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo thời gian và quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn như sau:

          1. Đối với Đoàn viên khóa 39 tốt nghiệp đợt tháng 5/2017:

          Đoàn trường tổ chức chuyển hồ sơ Đoàn cho tất cả sinh viên khóa 39 ĐHCQ tại ngày tập huấn tốt nghiệp theo lịch của P. QLĐT- CTSV vào 2 ngày 16-17/6/2017 như sau:

          - Địa điểm: Bàn đặt trong  Hội trường A116

Thời gian

Ca

Khoa (ngành/chuyên ngành)

Ngày 16/6/2017 (sáng)

08g00

Khoa Tài chính

10g00

Khoa Quản trị

Ngày 16/6/2017 (chiều)

13g30

Khoa Ngân hàng

15g00

Khoa Kinh tế

Khoa Tài chính công

Ngày 17/6/2017 (sáng)

08g00

Khoa Kế toán  (Kế toán doanh nghiệp)

10g00

Khoa Kế toán  (Kế toán công , Kiểm toán , Kiểm toán CLC)

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

Khoa Toán-Thống kê

Khoa Luật

Ngày 17/6/2017 (chiều)

13g30

Khoa KDQT-Marketing  (KD Thương mại , Ngoại thương)

15g00

Khoa KDQT-Marketing  (Marketing , Kinh doanh quốc tế , Kinh doanh quốc tế CLC)

Viện du lịch

          - Quy trình nhận sổ Đoàn viên:

          + Trước giờ tập huấn tốt nghiệp 45 phút, Bí thư hoặc Phó Bí thư chi đoàn nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của chi đoàn tại bàn đặt trong hội trường A1.16.

          + Bí thư hoặc Phó Bí thư chi đoàn chịu trách nhiệm phát hồ sơ chuyển sinh hoạt đoàn cho các Đoàn viên, bao gồm:

                    1. Sổ Đoàn viên (đã bao gồm phiếu đánh giá Đoàn viên và giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn);

                    2. Danh sách ký nhận sổ Đoàn viên.

                    * Lưu ý: Ban chấp hành Chi đoàn nên liên hệ trước tất cả Đoàn viên thuộc chi đoàn (gồm tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp đợt này) nhận sổ Đoàn một lần vào ngày tập huấn của lớp để tránh trường hợp thất lạc sổ Đoàn.

          - Đối với các chi đoàn không có Bí thư hoặc Phó Bí thư tham dự buổi tập huấn tốt nghiệp, có thể viết giấy ủy quyền cho Lớp trưởng hoặc Lớp phó chịu trách nhiệm phát hồ sơ chuyển sinh hoạt đoàn cho Đoàn viên.

          2. Đối với các trường hợp Đoàn viên chưa tốt nghiệp đợt tháng 5/2017:

          Đoàn trường yêu cầu phải chuyển sinh hoạt đoàn về nơi cư trú hoặc cơ quan làm việc.

          3. Thời gian chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn:

          Tất cả đoàn viên K39 hoàn thành hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn đến cơ sở mới trong thời hạn từ ngày 19/6 đến hết ngày 31/12/2017.

          Sau thời gian trên, Đoàn trường sẽ không giải quyết bất kỳ yêu cầu chuyển hồ sơ nào của Đoàn viên.

          4.  Đối với các trường hợp Đoàn viên bị thất lạc sổ Đoàn do việc lưu trữ của Đoàn trường bị sai sót (đoàn viên vẫn còn giữ biên nhận sổ đoàn) hoặc sổ đoàn cần phải điều chỉnh, đoàn viên sẽ được giải quyết trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường.

          Yêu cầu các đoàn viên gửi email trước về địa chỉ bantochuc@ueh.edu.vn để người phụ trách giải quyết; khi nhận sổ đoàn mang theo biên nhận sổ đoàn, thẻ đoàn hoặc Nghị quyết Đoàn (nếu có) khi đến văn phòng Đoàn trường.

          Lưu ý:

          - Các trường hợp Khóa 39 đang trong giai đoạn chuyển khóa học phải liên hệ với văn phòng Đoàn trường để điều chỉnh việc quản lý hồ sơ Đoàn viên.

          - Khi đến nhận sổ đoàn, đoàn viên vui lòng mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân. Đối với các trường hợp đoàn viên ở xa, văn phòng Đoàn có thể giải quyết cho người thân hoặc bạn bè đến nhận thay. Khi đến văn phòng Đoàn, người nhận thay xuất trình thẻ sinh viên/CMND hoặc giấy ủy quyền của đoàn viên ủy quyền.

          - Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Chuyên viên VP Đoàn TN – Hội SV trường (địa chỉ: Phòng B1.09 - 279 Nguyễn Tri Phương P.5 Q.10 – ĐT: 08.3957.2300 – Email: anhntn@ueh.edu.vn) hoặc email bantochuc@ueh.edu.vn.

          Vì tính chất quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa/ Viện có trách nhiệm thông báo đến Ban chấp hành các chi đoàn khóa 39 về thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đến các Đoàn viên. 

 

 

  Nơi nhận:

- Đoàn khoa/ Viện;

- Đoàn viên Khóa 39 ĐHCQ;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu: VP

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký) 

 


Quan Hán Xương

 

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8864

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn