Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

Danh mục các văn bản Đoàn - Hội trường
15.09.2010

Danh mục các văn bản Đoàn - Hội trường: Thông báo, kế hoạch, hướng dẫn, báo cáo, quyết định, nghị quyết

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐOÀN – HỘI TRƯỜNG

 DANH MỤC VĂN BẢN ĐOÀN TRƯỜNG

- Các thông báo

- Kế hoạch, hướng dẫn, báo cáo

- Quyết định, Nghị quyết

-----------------------

 DANH MỤC VĂN BẢN HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

- Các thông báo

- Kế hoạch, hướng dẫn, báo cáo

- Quyết định, Nghị quyếtURL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1388

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn