Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

Thông báo: V/v chuyển hồ sơ Đoàn Khóa 32 Đại học chính quy
16.08.2010

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên khóa 32 chuyển sinh hoạt Đoàn sau khi tốt nghiệp ra trường, Đoàn trường thông báo cho Đoàn viên khóa 32 về việc chuyển hồ sơ Đoàn như sau:

               ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HCM

       BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

                                  -------------------

                          Số: 72 /TB - ĐHKT - ĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 8  năm 2010 

 

THÔNG BÁO

V/v chuyển hồ sơ Đoàn Khóa 32 Đại học chính quy 

------------------------

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên khóa 32 chuyển sinh hoạt Đoàn sau khi tốt nghiệp ra trường, Đoàn trường thông báo cho Đoàn viên khóa 32 về việc chuyển hồ sơ Đoàn như sau:

1. Đối với Đoàn viên tham dự lễ tốt nghiệp:

Đoàn trường đã tổ chức chuyển hồ sơ Đoàn trong lễ tốt nghiệp theo đơn vị khoa quản lý vào các ngày 20, 21, 22 tháng 07 năm 2010 vừa qua.

Các trường hợp không có sổ Đoàn, thất lạc sổ Đoàn, Đoàn trường sẽ giải quyết chung với Đoàn viên không tham gia lễ tốt nghiệp hoặc chưa nhận hồ sơ Đoàn.

2. Đối với Đoàn viên chưa nhận hồ sơ Đoàn:

Các yêu cầu chuyển hồ sơ Đoàn sẽ giải quyết từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Thời gian:

- Buổi sáng: 7h30 – 11h30

- Buổi chiều: 13h30 – 16h30

Địa điểm: Văn phòng Đoàn trường cơ sở A – Phòng A.311, 59C Nguyễn Đình Chiểu P.6 Q.3.

Thời hạn:Từ ngày 16/8/2010 đến ngày 28/02/2011. Sau thời hạn trên, Đoàn trường sẽ không giải quyết bất kì yêu cầu chuyển hồ sơ nào của Đoàn viên.

Khi đến nhận sổ Đoàn, Đoàn viên vui lòng mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân. Đối với các trường hợp Đoàn viên ở xa, văn phòng Đoàn có thể giải quyết cho người thân, bạn bè đến nhận thay. Khi đến văn phòng Đoàn, người nhận thay xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy ủy quyền của Đoàn viên ủy quyền.

Lưu ý: Các trường hợp K32 chưa tốt nghiệp vẫn phải rút hồ sơ Đoàn, chuyển về cơ quan đang công tác hoặc địa phương đang cư trú trong thời hạn nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ đ/c Trần Thanh Tâm – Cán bộ Văn phòng Đoàn trường. Địa chỉ: Phòng A.311, cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 – ĐT: 08.38243064

 

 

Nơi nhận: 

- Website;

- Lưu văn phòng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Bùi Quang Hùng 

 

 

 

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1067

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn