Trang chính
 
Thư viện tài liệu 25.09.2017 07:25


Trang đầu » Năm 2008
Sắp xếp:


Một số lý luận và thực tiễn của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

18.08.2010 22:54
Một số lý luận và thực tiễn của hợp đồng bảo hiểm nhân...
Đã tải: 112 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Bán hàng đa cấp ở Tp. Hồ Chí Minh – Thực trạng và hoàn thiện

18.08.2010 22:52
Trong ñeà taøi taùc giaû ñöa ra nhöõng lí luaän chung veà baùn haøng ña caáp hieän nay ñoøng thôøi...
Đã tải: 296 Bình luận: 3Xếp hạng:: 5.0/3

Gói giải pháp kiểm soát dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam

18.08.2010 22:51
Tận dụng những cơ hội và vượt qua những thách thức và khó khăn, nền kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm với sự đóng...
Đã tải: 221 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Phát triển thị trướng trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam – Tạo kênh huy động vốn hiệu quả

18.08.2010 22:48
Đề tài đóng góp về mặt thay đổi nhận thức trong công tác huy động vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp ở Việt Nam, giúp các doanh nghiệp cởi...
Đã tải: 144 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Pháp luật về thương mại điện tử tại Việt Nam

18.08.2010 22:46
Pháp luật về thương mại điện tử tại Việt...
Đã tải: 64 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Bán khống – Nhu cầu thiết yếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

18.08.2010 22:43
Tìm hiểu, làm sáng tỏ cơ sở lý luận về bán khống Đánh giá thực trạng TTCK Việt Nam và từ đó rút ra sự cần thiết của việc triển khai...
Đã tải: 131 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Ngành ngân hàng Việt Nam trước thềm hội nhập vào thị trường thế giới

18.08.2010 22:40
Nghiên cứu về những chức năng, nhiệm vụ  chính của NHNN, NHTM, từ đó so sánh với những gì mà ngành ngân hàng Việt Nam đã làm được, những...
Đã tải: 146 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.7/3

Hoàn thiện quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất cho các tập đoàn kinh tế VN theo chuẩn mực KTQT

18.08.2010 22:38
Hoàn thiện quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất cho các tập đoàn kinh tế Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc...
Đã tải: 87 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Thực trạng chống lạm phát của chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

18.08.2010 22:35
Thực trạng chống lạm phát của chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện...
Đã tải: 226 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.5/4

Phát trình trái phiếu quốc tế - Hướng đi mới nhằm huy động vốn & khẳng định uy tín trong lĩnh vực TC

18.08.2010 22:33
Phát trình trái phiếu quốc tế - Hướng đi mới nhằm huy động vốn và khẳng định uy tín trong lĩnh vực tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam  Đề...
Đã tải: 93 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Một số giải pháp phát triển du lịch sông nước đồng bằng sông Cửu Long

18.08.2010 22:30
Một số giải pháp phát triển du lịch sông nước đồng bằng sông Cửu...
Đã tải: 81 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1

Các giải pháp thay thế phương tiện tự chế cho người nghèo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

18.08.2010 22:26
Công trình “ các giải pháp thay thế phương tiện tự chế cho người nghèo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”  nhằm mục đích đưa ra...
Đã tải: 25 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Xây dựng mô hình Ngân Hàng trong các tập đoàn kinh tế tại Việt Nam hiện nay

18.08.2010 22:25
Xây dựng mô hình Ngân Hàng trong các tập đoàn kinh tế tại Việt Nam hiện...
Đã tải: 85 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp: xu hướng và những giải pháp lành mạnh hóa ở VN

18.08.2010 22:23
Hoạt động mua bán sáp nhập ở Việt Nam chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây nên vẫn còn những vướng mắc về giấy phép, về thuế và các vấn đề...
Đã tải: 149 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Ngân hàng của tập đoàn nhật Bản và mối liên hệ với Ngân Hàng của Tập Đoàn ở Việt Nam

18.08.2010 22:21
Nghiên cứu mô hình Keiretsu ở Nhật Bản, để từ đó đưa ra một cở sở để xem  liệu các mô hình này có thật sự hiệu quả đối với Việt Nam hay...
Đã tải: 64 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng KH-KT và CN vào SX nông nghiệp ở Tây Ninh

18.08.2010 22:18
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng KH-KT và CN vào SX nông nghiệp ở Tây...
Đã tải: 29 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

An ninh tài chính đối với hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

18.08.2010 22:16
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh tài chính đối với ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đề...
Đã tải: 106 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1

Một số giải pháp phát triển loại hình city tour ở thành phố Hồ Chí Minh

18.08.2010 22:13
Đề tài này phân tích, đánh giá các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, hướng đến việc tìm ra những giải pháp mang tính thực tiễn để ứng dụng...
Đã tải: 82 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.7/3

Ứng dụng mô hình Barra trên thị trường chứng khoán Việt Nam

18.08.2010 22:06
Mục tiêu nghiên cứu a.       Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về mô hình đa nhân tố, từ đó đưa tới mô hình thiết...
Đã tải: 179 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn niêm yết cho thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020

18.08.2010 22:02
Đề tài đi vào việc phân tích, đánh giá tiêu chuẩn niêm yết của các sàn giao dịch lớn và có uy tín trên thế giới như Hongkong,...
Đã tải: 73 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Giải pháp cho những mô hình định giá chứng khoán ở Việt Nam.

15.08.2010 21:30
Đề tài này nghiên cứu và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở nước ta trong quá trình cổ phần hoá....
Đã tải: 155 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sự cần thiết áp dụng quyến chọn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

15.08.2010 21:28
Nhằm tìm hiểu kỹ hơn những hiệu quả, lợi ích của công cụ quyền chọn cổ  phiếu mang lại trong kinh doanh và trong đầu tư cổ phiếu. Phân tích thực trạng thị...
Đã tải: 64 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Quản trị rủi ro giá cả hàng hóa cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản bằng công cụ s

15.08.2010 21:26
Thực trạng biến động giá cả và những biện pháp quản trị rủi ro giá của các DNXKNS Việt Nam trong thời gian quan qua. Những bài học được rút ra từ chính...
Đã tải: 98 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Phân tích tác động của lãi suất và tỷ giá tới giá cổ phiếu

15.08.2010 21:23
Với bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có nhiều biến động. Sự sụt giảm của nền kinh tế Mỹ, FED liên tục cắt giảm lãi suất để cứu nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Đã tải: 239 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Đẩy mạnh sử dụng hoán đổi trong phòng ngừa rủi ro

15.08.2010 21:21
Nghiên cứu về cách thức thực hiện, lợi ích của Swap, tình hình sử dụng sản phẩm hoán đổi trên thế giới, về quá trình hình thành và...
Đã tải: 78 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Ứng dụng lý thuyết hành vi để quản trị rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

15.08.2010 21:18
Nghiên cứu về cơ sở lý luận của lý thuyết hành vi và quản trị rủi ro. Nghiên cứu về thị trường chứng khoán trong năm 2006,2007. Nghiên cứu về tình...
Đã tải: 119 Bình luận: 1Xếp hạng:: 0.0/0

Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng tại Việt Nam.

15.08.2010 21:16
Mục tiêu nghiên cứu đề tài này là nhằm tìm hiểu về khái niệm và mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng  của...
Đã tải: 80 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Phân tích ngành thủy sản Việt Nam: Ngành thủy sản sự phát triển, cơ hội và thách thức

15.08.2010 21:14
Với cách nhìn nhận trên đề tài đã xoáy sâu vào nghiên cứu ngành Thủy sản dữa trên các khía cạnh sau: - Nhu cầu thực sự của...
Đã tải: 94 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Kiểm soát các dòng vốn “nóng” vì mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế VN

15.08.2010 21:11
Kiểm soát các dòng vốn “nóng” vì mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế Việt...
Đã tải: 70 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

M&A và khả năng phát triển tại Việt Nam

15.08.2010 21:09
    Đề tài đã đặt ra những câu hỏi như: - Trên thế giới hoạt động M&A giúp ích như thế nào đối với các doanh nghiệp nói riêng...
Đã tải: 176 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Chuyển đến trang 1, 2, 3  [sau]

[ Quay lại | Trang chính ]
_TOPPAGE
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 Đăng ký / Đăng nhập 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường