Trang chính
 
Thư viện tài liệu 25.09.2017 07:26


Trang đầu » Năm 2012
Sắp xếp:


Yếu tố tài chính và thể chế quốc gia quyết định nắm giữ tiền mặt tại các quốc gia Đông Nam Á

18.07.2014 11:53
YẾU TỐ TÀI CHÍNH VÀ THỂ CHẾ QUỐC GIA  QUYẾT ĐỊNH NẮM GIỮ TIỀN MẶT TẠI CÁC  QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á TÓM TẮT ĐỀ TÀI 1. Lý do chọn đề...
Đã tải: 119 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Mối quan hệ giữa lợi nhuận và khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình chu

18.07.2014 11:50
TÓM TẮT ĐỀ TÀI o  Lý do chọn đề tài Theo nhận định của nhiều chuyên gia: “Khi một nền kinh tế  phát triển thì luôn đi cùng  với sự...
Đã tải: 91 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Giải pháp hoàn thiện khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

18.07.2014 11:21
TÓM TẮT CÔNG TRÌNH LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thanh khoản và quản trị  rủi ro thanh khoản là yếu tố  quyết định sự  an toàn trong hoạt động  của...
Đã tải: 78 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Mối quan hệ giữa giá trị kinh tế gia tăng ( EVA) và những thước đo truyền thống với những biến động

18.07.2014 11:19
Đề tài: MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ KINH TẾ GIA TĂNG VÀ  CÁC THƢỚC ĐO TRUYỀN THỐNG VỚI NHỮNG BIẾN  ĐỘNG TRONG GIÁ TRỊ THỊ TRƢỜNG TÓM TẮT ĐỀ...
Đã tải: 60 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1

Tài chính hành vi: Sự tự tin của CEO và chính sách cổ tức- Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam

18.07.2014 11:17
TÓM TẮT ĐỀ TÀI Nhóm nghiên cứu tiến hành xem xét vấn đề này bằng cách phát triển một mô hình năng động về sự tương tác giữa...
Đã tải: 82 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

MQH GIỮA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ CẤU TRÚC SỞ HỮU HÌNH THÁP ĐỐI VỚI CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG

18.07.2014 11:10
...
Đã tải: 84 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

MQH GIỮA CẤU TRÚC SỞ HỮU, ĐA DẠNG HÓA KINH DOANH VÀ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: BẰNG CHỨNG THỰC

18.07.2014 11:06
TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài: MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC SỞ HỮU, ĐA DẠNG HÓA KINH  DOANH VÀ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: BẰNG CHỨNG  THỰC NGHIỆM...
Đã tải: 114 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

ĐA DẠNG HÓA DOANH NGHIỆP VÀ GIÁ TRỊ CỦA VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

18.07.2014 11:01
TÓM TẮT ĐỀ TÀI   Lí do chọn đề tài Hầu hết các bài nghiên cứu trước đây đều cho rằng tiền là một tài sản quan trọng và...
Đã tải: 120 Bình luận: 1Xếp hạng:: 0.0/0

Mức độ phát triển đầu tư công ty dưới ảnh hưởng của những ràng buộc nguồn tài trợ sau cuộc khủng hoả

18.07.2014 10:55
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1. 1.  Lý do chọn đề tài Hầu hết các quốc gia đều từng trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái....
Đã tải: 26 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và khà năng sinh lời của công ty tại Việt Nam

18.07.2014 10:50
TÓM TẮT ĐỀ TÀI Lý do chọn đề tài Quản trị  VLC  luôn là vấn đề  được các giám đốc tài chính và các nhà khoa học...
Đã tải: 212 Bình luận: 1Xếp hạng:: 5.0/1

QUY LUẬT TAYLOR VÀ KHẢ NĂNG DỰ ĐOÁN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI

24.10.2013 21:21
Tỷ giá hối đoái là một yếu tố rất quan trọng, nó không chỉ tác động đến xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, nợ quốc gia, thu hút đầu tư trực...
Đã tải: 253 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN MỘT SỐ NƯỚC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI

24.10.2013 21:18
Như chúng ta đã biết thị trường chứng khoán (TTCK) là kênh huy động vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp đồng thời qua đây cũng giúp đánh giá giá...
Đã tải: 295 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.8/4

: Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và tỷ suất sinh lợi của các công ty cổ phần Việt Nam

24.10.2013 21:15
Quản trị vốn luân chuyển luôn là vấn đề được các giám đốc tài chính và các nhà khoa học quan tâm vì có tác động lớn đến...
Đã tải: 489 Bình luận: 1Xếp hạng:: 3.5/2

24.10.2013 21:12
Trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, hàng hóa dịch vụ ngày...
Đã tải: 1 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

24.10.2013 21:08
Trong bối cảnh nền kinh thế giới và Việt Nam những năm gần đây lâm vào tình trạng khủng hoảng thể hiện qua sự khó khăn và đi xuống của các nền kinh tế...
Đã tải: 0 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sự ảnh hưởng của việc nắm giữ tiền mặt đến hiệu quả hoạt động và giá trị của doanh nghiệp tại Việt N

24.10.2013 21:05
Là số ít quốc gia trong số các nền kinh tế mới nổi ở khu vực Đông nam Á không rơi vào tình trạng suy thoái dưới tác động của giai đoạn khủng...
Đã tải: 454 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIỮ LẠI LỢI NHUẬN ĐẾN GIÁ TRỊ CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN

24.10.2013 21:02
Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều sự quan tâm của giới nghiên cứu tài chính đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần. Thực tế...
Đã tải: 301 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1

Biến động tỷ giá hối đoái và tăng trưởng năng suất: vai trò của phát triển tài chính

24.10.2013 21:00
Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đầy biến động và không có dấu hiệu khả quan cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng trong năm 2013. Các chỉ báo kinh...
Đã tải: 124 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.0/1

PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM SANG ĐỨC DỰA THEO MÔ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA M.POR

24.10.2013 20:56
...
Đã tải: 82 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý hành vi đến tiến trình ra quyết định của nhà đầu tư. Bằng chứng thực

24.10.2013 20:52
Quyết định đầu tư bị tác động không chỉ bởi các lý thuyết thuộc về tài chính chuẩn tắc mà còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác, một trong...
Đã tải: 147 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố sở hữu nước ngoài đến cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp ở các cô

24.10.2013 20:49
Đối với một thị trường mới nổi như Việt Nam, đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trong trong nền kinh tế. Trên thị trường chứng khoán, động thái mua bán...
Đã tải: 227 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/2

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH & NỢ ĐÁO HẠN ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

24.10.2013 20:46
Một doanh nghiệp khi hoạt động luôn luôn phải đứng trước ba quyết định quan trọng: Quyết định tài trợ, quyết định đầu tư và quyết định phân phối. Ba quyết định...
Đã tải: 232 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Hoán đổi rủi ro tín dụng – lợi ích và những mặt trái

24.10.2013 20:32
CDS là công cụ giao dịch hoán đổi rủi ro tín dụng đã tồn tại rất lâu, nhưng nó chỉ phát triển tột bậc trong những năm gần đây mà đặc biệt...
Đã tải: 61 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ TÍNH THANH KHOẢN CỦA CỔ PHIẾU

24.10.2013 20:29
Một trong những đặc trưng quan trọng nhất của thị trường chứng khoán là tính thanh khoản. Tính thanh khoản cao hay thấp phụ thuộc rất lớn vào mức độ bất cân xứng...
Đã tải: 128 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.0/1

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI HỘI SỞ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XU

24.10.2013 20:17
Tiến trình hội nhập của nước ta trong gần 20 năm qua theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo ra sức sống cho nền kinh tế, mở ra những cơ hội và...
Đã tải: 58 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Mối quan hệ của tỷ giá hối đoái với các nhân tố kinh tế cơ bản

24.10.2013 20:01
Trong điều kiện nền kinh tế ngày nay, khi mà quá trình toàn cầu hóa đã bao trùm tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và ngay cả trong cuộc sống,...
Đã tải: 285 Bình luận: 1Xếp hạng:: 4.0/1

PHẢN ỨNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRƯỚC CÚ SỐC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ - ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DSGE VÀ SVAR CHO VIỆ

24.10.2013 19:52
Việt Nam trong quá trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa , dịch vụ ngày càng phát triển, tăng trưởng với tốc...
Đã tải: 287 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Ảnh hưởng của sở hữu bởi nhà quản trị lên cấu trúc vốn và thành quả hoạt động của các doanh nghiệp V

24.10.2013 19:29
Trên thế giới, hình thức doanh nghiệp được quản lý bởi những người không phải là chủ sở hữu của nó đã không còn xa lạ. Gắn liền với hình...
Đã tải: 196 Bình luận: 1Xếp hạng:: 5.0/2

Độ Nhạy Cảm Rủi Ro Tỷ Giá Của Các Doanh Nghiệp Nội Địa Việt Nam

24.10.2013 19:17
Nền kinh tế thế giới đang trong quá trình hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng, các quốc gia cũng vì thế có nhiều cơ hội để tiếp cận...
Đã tải: 137 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

SỰ PHÁ VỠ CẤU TRÚC VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC HIỆU LỰC CỦA TRUNG QUỐC: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NATREX.

24.10.2013 18:59
Tỷ giá hối đoái thực hiệu lực là một vấn đề được nhiều nhà kinh tế học quan tâm, đặc biệt trong quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới...
Đã tải: 67 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  [sau]

[ Quay lại | Trang chính ]
_TOPPAGE
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 Đăng ký / Đăng nhập 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường